1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. Engelliye engel yaratana ceza
Engelliye engel yaratana ceza

Engelliye engel yaratana ceza

Engellilerin hakları konusunda kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla 'Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu' oluşturulacak.

A+A-

Engellilerin hakları konusunda kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla 'Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu' kurulacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başkanlığında kurulacak kurulda 11 bakanlığın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Yükseköğretim Kurulundan üst düzey temsilciler yer alacak. Kurulda ayrıca Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı tarafından belirlenecek engellilerle ilgili faaliyet gösteren diğer kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarından yeterli sayıda temsilcinin katılımıyla kurulacak. Erişilebilirlik izleme ve denetleme faaliyetlerini yürütecek komisyonların teşkili, çalışma usul ve esasları ile yapılacak izleme ve denetlemenin kapsamının belirlenmesine yönelik yönetmeliğin hazırlanması görevini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü yürütecek.

Kurul bağlı olarak illerde valilikler tarafından izleme ve değerlendirme komisyonları oluşturulacak. Vali yardımcısı başkanlığında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarından tercihen mimar, mühendis, şehir plancısı, peyzaj mimarı veya inşaat teknikerlerinden birer asil ve birer yedek üye ile toplam dört kişiyi geçmeyecek şekilde, engellilerle ilgili konfederasyonların farklı engel gruplarını temsil eden, o ilde engelli bireylerden ikişer asil ve ikişer yedek üyeden oluşturulacak komisyon söz konusu izleme ve denetleme çalışmaları yapılacak. Komisyon üyeleri, 'Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği' kapsamında çalışmaların nasıl uygulanacağı, izleme ve denetlemenin nasıl yapılacağı, izleme ve denetleme formlarının nasıl kullanılacağı, erişilebilirlik standartları gibi konularda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ayrıntılı dokümanlar ve düzenlenecek eğitimle yürütülecek faaliyetler konusunda bilgilendirilecek. Komisyonlar, bu bilgilendirmeden sonra çalışmalarına etkin olarak başlayacak.

Komisyonlar yönetmelik ekinde yer alan binalar, açık alanlar ve toplu taşıma araçları izleme ve denetleme formlarında yer alan ayrıntılı sorulara verilecek cevaplar doğrultusunda gerekli durum tespiti ve akabinde yapılacak süre verilmesi veya idari para cezası işlemini gerçekleştirebilecek.

Komisyonlarca erişilebilirliğin izlenmesi ve denetlenmesi vatandaşlardan gelen şahsi başvurular veya Komisyon tarafından Bakanlığın çerçevesini belirlediği yıllık planlar kapsamında yürütülecek. Komisyon izleme ve denetlemeye konu yerin veya aracın erişilebilirlik değerlendirmesini Yönetmelik ekinde yer alan binalar, açık alanlar ve toplu taşıma araçları izleme ve denetleme formlarına göre yaparak gerekli raporu hazırlayacak. Bu rapor çerçevesinde izleme ve denetlemeye konu yer veya araç için, belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için ek süre verilebilecek. Ayrıca gerekli idari para cezası uygulanabilecek. Denetimler kapsamında komisyonlar binalar için 574, yaya kaldırımları 148, yaya geçitleri 198, duraklar 43, otoparklar 93, halka açık telefon kulübeleri 14, halka açık tuvaletler 41, kent parkları 156 ve toplu taşıma araçları için belirlenen 95 madde tek tek inceleyecek.

BELEDİYE VE DİĞER KAMU KURUMLARINA 25 BİN TL'YE KADAR CEZA GELİYOR

Komisyon yaptığı izleme ve denetleme sonucunda, umuma açık hizmet veren her türlü yapı ve açık alan ile toplu taşıma araçlarının sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine her bir tespit için bin liradan beş bin liraya kadar idari para cezası uygulayabilecek. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı elli bin lirayı geçemeyecek. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına her bir tespit için beş bin liradan yirmi beş bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı beşyüz bin lirayı geçemeyecek.

Komisyon tarafından hazırlanacak raporlar il müdürlüğüne gönderilecek. Gelen rapor doğrultusunda il müdürünce ceza miktarı belirlenecek ve idari yaptırım kararı ilgiliye tebliğ edilecek. Tebligat metninde idari yaptırım kararına karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilecek. İdari para cezası, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir ay ödenecek. Tahsil edilen idari para cezaları genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

HABERE YORUM KAT