1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. En fazla konuta harcıyoruz
En fazla konuta harcıyoruz

En fazla konuta harcıyoruz

TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hane halkları bütçelerinden en fazla payı konut ve kira harcamasına ayırırken, en az payı gıda ve alkolsüz içeceklere ayırdı.

A+A-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2012 yılı Hane halkı Tüketim Harcamaları istatistiklerini açıkladı. Hane halkı Bütçe Araştırması'nın 2012 yılında elde edilen sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 25,8 oranıyla konut ve kira harcamaları alırken, harcamaların yüzde 19,6'sı gıda ve alkolsüz içeceklerden oluştu. Türkiye genelinde yapılan harcamalar içinde sağlık harcamalarına yüzde 1,8 ve eğitim hizmetleri harcamalarına ise yüzde 2,3 oranında pay ayrıldı.

Türkiye'de hane halkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 2 bin 366 TL oldu

Hane halkı başına aylık ortalama tüketim harcaması değeri 2011 yılında 2 bin 120 TL iken 2012 yılında 2 bin 366 TL olarak tahmin edildi. 2012 yılında kentsel yerlerde 2 bin 642 TL olan hane halkı başına aylık ortalama harcama değeri, kırsal yerlerde bin 741 TL olarak hesaplandı.

Gıda ve alkolsüz içeceklerin payı azaldı

Araştırmanın 2011 ve 2012 yılı sonuçları karşılaştırıldığında; 2011 yılında yüzde 20,7 olan gıda harcaması payının 2012'de yüzde 19,6 olarak gerçekleştiği, alkollü içecek, sigara ve tütün harcaması payının yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye, giyim ve ayakkabı harcamalarının yüzde 5,2'den yüzde 5,4'e, ev eşyası harcaması payının yüzde 6,4'den yüzde 6,7'ye, kültür ve eğlence harcamaları payının yüzde 2,7'den yüzde 3,2'ye, eğitim hizmetleri harcamalarının yüzde 2'den yüzde 2,3'e, otel, lokanta ve pastane harcamalarının yüzde 5,7'den yüzde 5,8'e yükseldiği; sağlık harcaması payının yüzde  1,9'dan yüzde  1,8'e, haberleşme harcaması payının yüzde  4'den yüzde  3,9'a ve çeşitli mal ve hizmet harcamaları payının ise yüzde  4,3'den yüzde  4,2'ye düştüğü; konut ve kira harcamaları payı (yüzde  25,8) ile ulaştırma harcamaları payının (yüzde  17,2) ise değişmediği gözlendi.

Düşük gelirli hane halkları, yüksek gelirli hane halklarına göre gıdaya iki kat daha fazla pay ayırdı

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibariyle tüketim harcamalarının dağılımına bakıldığında; birinci yüzde 20'lik grupta (en düşük gelir grubu) yer alan hane halklarının gıda harcamasına ayırdıkları pay yüzde 29 iken, beşinci yüzde 20'lik gruptaki (en yüksek gelir grubu) hane halklarının gıda harcamalarına ayırdığı payın yüzde 14,4 olduğu görüldü. Eğitim hizmetleri harcamalarının oranı ise birinci yüzde 20'lik grup için yüzde 0,6 seviyesindeyken beşinci yüzde 20'lik grup için yüzde 4,1 oldu.

Toplam gıda ve alkolsüz içecekler harcamasının yüzde 12,9'u gelire göre sıralı birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hane halkları, yüzde 27,7'si ise beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hane halkları tarafından yapıldı. Konuta yapılan harcamaların yüzde 11,3'ü birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hane halklarına ait iken yüzde 31,8'i beşinci yüzde 20'lik gruptaki hanelerde oluştu. Toplam eğitim hizmetleri harcamalarında ise birinci yüzde 20'lik grubun payı yüzde 2,3 iken beşinci yüzde 20'lik grubun payı yüzde 66,8 oldu. Ulaştırma için yapılan harcamaların sadece yüzde 4,6'sı birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hane halklarına ait iken yüzde 48'i beşinci yüzde 20'lik grup tarafından yapıldı.

Harcama kalıpları da değişti

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları gıda harcamalarına yüzde 17,9 oranında pay ayırırken, temel gelir kaynağı emeklilik geliri olan hane halklarının harcamalarının yüzde 24,4'ü gıda harcamalarından oluştu. Konutla ilgili harcamalara ayrılan payın en yüksek olduğu hane halkları yüzde 35 oranı ile temel gelir kaynağı diğer karşılıksız transfer geliri olan haneler iken yüzde 23,3 oranı ile en düşük payı ayıran hanelerin ise temel gelir kaynağı müteşebbis geliri olan hane halkları olduğu görüldü. Temel gelir kaynağı emeklilik geliri olan haneler eğitime yüzde 1 oranında pay ayırırken temel gelir kaynağı gayrimenkul ve menkul kıymet geliri olan hanelerin eğitim harcamaları oranı yüzde 6,4 oldu.

Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT