DÜ'de sempozyum

DÜ'de sempozyum

Diyarbakır'da düzenlenecek olan sempozyuma İkisi Bakan 33 konuşmacı katılacak.

A+A-
Diyarbakır'da düzenlenecek olan sempozyuma İkisi Bakan 33 Konuşmacı katılacak.Diyarbakır Valiliği, Dicle Üniversitesi, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı'nın ortaklaşa düzenledikleri sempozyuma Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'de katılacak.
 
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, sosyal politikaların üreteceği "kalkınma" rakamlarla ifadenin ötesinde, toplum için ve toplum tarafından üretilecek bir iyi olma durumu olarak kabul edildiği belirtilerek;"Bu iyi olma durumu; sadece satın alma gücünün yüksekliği ve teknolojiye ve tüketim mallarına erişimi kapsamıyor. Ferdi olduğu kadar, içtimai olma, ahlaki temellere oturma, özgürleşme, iş dışında ve işte üretkenlik, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden insanca faydalanabilme, temiz ve kendini yenileyebilen doğal bir çevre içinde yaşamayı kapsıyor. Ayrıca bunun dışında sosyal güvenlik ve sosyal koruma ağlarından faydalanma, sosyal adaletin toplumun tüm kurumlarına nüfuz etmesi, insan hakları ihlalleri ve yoksulluk mağduru olmamayı da içeriyor. 
 
BİLGİ TOPLUMUNDAN BİLGELİĞE GEÇİŞİN YAŞANACAĞI 21. YÜZYILDA, KALKINMANIN İNSANİ ZEMİNİNİN İNŞA EDİLMESİ ÖNEM ARZ EDİYOR. BİREYİN EKONOMİK VE SOSYAL BEKLENTİLERİ YENİ BİR BOYUT KAZANIYOR. YAŞANAN EKONOMİK VE SOSYAL KRİZLER, SOSYO KÜLTÜREL DEĞERLERİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYUYOR. BU DURUM KALKINMADA YENİ MODEL ARAYIŞLARINA VE İNSAN ODAKLI YENİ ANLAYIŞLARIN TÜM POLİTİKALARDA VE KARAR VERME SÜREÇLERİNDE ETKİN OLMASI SONUCUNU VERİYOR" DENİLDİ.
 
SOSYAL KALKINMA, İNSANLARIN TERCİHLERİNİ ARTTIRIYOR
 
Sosyal kalkınma, kapsamlı ve kapsayıcı alternatiflerle insanların fırsat ve tercihlerinin artırılmasını amaçlıyor. Sosyal politikalar devletin de bu sürece katkıda bulunduğu araçlardır. Sosyal politikalar kadının, gencin, dezavantajlının, engellinin, yaşlının, şiddet görenin, kendini ifade etmekte zorlananın sıkıntı ve farklı düşünme engellerinin ortadan kaldırılması, her türlü yoksullukla ve yoksunlukla, yapamazlıkla mücadele aracı olarak görülüyor. Bu iyileştirme de sosyal hayatın temel dinamiklerinden olan sivil toplum kuruluşlarına sorumluluk düşüyor. Sosyal kalkınmanın temelinde, bireyin ve toplumun refah ve huzurunu temin etmek yatar. Kalkınma, bireyin gelişmişlik kapasitesine bağlıdır. Bu bakımdan bireyi odağa alan ve özgürlüklere dayalı sosyal kalkınma önem kazanıyor.Bu çerçeve içinde özgürleşmeden doğan maddi ve manevi üretkenlik, bunun insanlığa getireceği ayrıcalıksız huzur ve mutluluk için İslam toplumlarını geri kalmışlığa sürükleyen cehalet, zaruret ve ihtilafın üstesinden gelecek "Risale-i Nur'un Sosyal Kalkınma Reçetesi"ni müzakere etmek istiyoruz.
 
ÜÇ ETKİLİ DÜŞMAN "CEHALET, ZARURET VE İHTİLAF"
 
Said Nursi, problemleri hiçbir zaman gündelik problemlere veya çözümlere indirgememiş, bütünü iyice tahlil etmiş, tespitler ve uygulama zemini zaman alsa da köklü çözüm önerileri sunmuştur. 1900'lü yılların başında Müslümanların geri kalışında da etkili üç unsuru "düşman" olarak zikreder: "Cehalet, Zaruret ve İhtilaf". Nursi, bu tespitleri yaparken sadece durum tespiti yapmakla yetinmemiş, çareyi de sunmuştur. Sunduğu reçete, silah olarak isimlendirdiği ''Sanat, Marifet ve İttifak'tır''. Bu üç unsur, birbirleriyle ilişkilidir. "İlimsiz marifet, marifetsiz sanat olamaz." düşüncesinden hareketle kendi sistematiği çerçevesinde geri kalmaya sebep olan bu unsurların aşılması yolunda "müspet hareket" tarzını geliştirmiştir.
 
CEHALETE KARŞI İLİM VE MARİFET
 
Cehalete karşı ilim ve marifet, zarurete karşı sanat, teknoloji ve sanayi alanlarında ilerleme, ihtilafa karşı ise bir vücudun azaları, bir fabrikanın çarkları, bir binanın tuğlaları gibi, birbirinde fani olmak derecesinde ittihat ve ittifak etmek gerektiğini ifade eden Bediüzzaman'ın düşünceleri ilim adamlarının dikkatli nazarlarıyla tetkik edilmeyi beklemektedir.
 
Bu sempozyumda sunulması muhtemel tebliğlere, panellere, konuşmalara, posterlere konu olabilecek başlıklar sempozyum konuları linkindedir. Sempozyuma, katılmanızdan onur duyacağımızı belirtir yapacağınız değerli katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.
 
33 KONUŞMACI KATILACAK
 
Diyarbakır'da gerçekleştirilecek olan "Sanat, Marifet ve İttifak İçin Sosyal Kalkınma Sempozyumu"na Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akmaz, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Lale Saraç, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Eyigün, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudbettin Demirdağ ve Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam ve birçok uzman, akademisyen ve kurum temsilcileri katılacak.
 
13-15 2013 tarihleri arasında Diyarbakır da yapılacak olan sempozyum 10 oturum halinde 33 konuşmacının katılımıyla gerçekleşecek.
Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT