1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. DÜ öğrencisinin peşini bırakmıyor
DÜ öğrencisinin peşini bırakmıyor

DÜ öğrencisinin peşini bırakmıyor

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi (DÜ), öğrencisinin peşini bırakmıyor. Üniversite bünyesinde kurulan Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi, öğrencileri iş dünyasına hazırlıyor.

A+A-
Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahar Burtan Doğan, iş gücünü arz ve talep edenler arasında köprü olma vazifesini üstlendiklerini belirterek, hem öğrencileri mezun olduktan sonra iş gücü piyasasına daha donanımlı ve hazır hale getirdiklerini hem de sermaye sahiplerine yatırımlarını daha etkin ve verimli kılma imkanı sağladıklarını söyledi. 
 
DÜ bünyesinde 2010 yılında kurulan ve etkinliğini gün geçtikçe arttıran Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversite öğrencisini iş dünyasına hazırlamak için yoğun çaba gösteriyor. Bu çerçevede kurulduğu günden bu yana yüzlerce, sadece son bir yıl içerisinde ise 92 etkinlik düzenleyen merkez, hem öğrenciler ile iş dünyasını buluşturuyor hem öğrencilere nasıl iş bulacakları yönünde rehberlik ediyor hem de Diyarbakır'ın ve bölgenin istihdam imkanlarının geliştirilmesine, kalkınmasına ve işsizliğin azalmasına katkıda bulunuyor.
 
DÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahar Burtan Doğan, Güneydoğu'nun ve Diyarbakır'ın en önemli sorunlarının başında gelen işsizliğin önlenebilmesinin temel yolunun üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi sonucunda gerçekleştirilen bir faaliyet olan maddi-manevi üretken faaliyetlere ivme kazandırılması ve bu girişimlerin bir sonucu olarak da yeni iş ve istihdam alanlarının açılması olduğunu vurgulayarak , “Günümüzün modern üretim faaliyetlerinde ana üretim faktörü olarak insan emeğini kullanan hizmetler sektörünün ağırlıklı olduğu göz önünde bulundurulduğunda eğitimli ve donanımlı insan gücünün üretim faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin bir uzantısı olarak da iktisadi kalkınmanın lokomotifi konumuna yükseldiği gün geçtikçe üzerine daha fazla uzlaşı sağlanan bir realite konumundadır” dedi.
 
“GENÇ NÜFUS ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL”
 
Bölgenin ve Diyarbakır'ın sahibi olduğu genç nüfus ve insan kaynağının kalkınma açısından önemli bir potansiyeli teşkil ettiğine dikkat çeken Doğan, “Yörenin en büyük ve en köklü kurumu olan DÜ de bu potansiyelin eğitilerek, istihdam piyasasına kazandırılmasını alanında ciddi bir misyon yüklenmiştir. Bu misyon doğrultusunda oluşturulan vizyon dahilinde de DÜ'nün öğrencilerini modern çağın ve küreselleşmenin gerekleri doğrultusunda, istihdam piyasasında daha etkin görev alabilmeleri ve istihdam talebini gereğince karşılayabilmeleri için mevcut yeterlilikleri geliştirmeleri ve ileride üstlenebileceği pozisyonlar için gerek duyulan yeni yeterlilikler kazanmaları için bilimsel yöntemlerle yetiştirmeyi temel görev addetmiştir” diye konuştu.
 
“BÖLGENİN ÖZELLİKLERİ DİKKATE ALINMALI”
 
İş yaşantısında giderek önem kazanan kariyer yönetimi uygulamalarının DÜ'de 2010 yılından beri uygulanmaya başlandığını ve merkezin üniversite hayatlarının ilk yıllarından başlayarak, öğrencilerinde kariyer bilinci oluşturmayı ve mezun adaylarını iş dünyasına hazırlamayı amaçladığını aktaran Doğan, “Bölgede yeni istihdam imkanlarının oluşturulmasının, iktisadi ve sosyal kalkınmanın önünde bir takım engeller bulunduğuna tanık olunmaktadır.
 
Nitekim Güneydoğu Anadolu'da ve Diyarbakır'da iş yapabilmenin ve yeni istihdam olanakları meydana getirmenin en önemli koşullarından biri, hiç kuşkusuz ki bölgeye ve kente münhasır bir takım özellikleri ve karakteristikleri dikkate almak, üretim faaliyetlerini yörenin ve şehrin kendisine has bu özellikleri doğrultusunda organize etmektir. Bölgeyi ve insanı tanımadan yapılan yatırımlar başarısızlıkla sonuçlanmakta, bu durum da emek, sermaye ve zaman israfına yol açmaktadır. Ayrıca kalkınma açığını ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını daha da arttırmaktadır. Diğer taraftan gerek bölgede ve gerekse de kentte yeni iş sahaları açılması ve personel istihdamı, kendi içine kapalı ve geleneksel yöntemler dahilindeki bir sistemle karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu durum da kaçınılmaz olarak beklentileri karşılayamamaktadır” ifadelerini kullandı.
 
“ÖĞRENCİLERİ DONANIMLI HALE GETİRİYORUZ”
 
Bu aksaklıkların ortadan kaldırılması amacıyla DÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin iş gücünü arz ve talep edenler arasında köprü vazifesini üstlendiğini vurgulayan Doğan, “Merkezimiz hem öğrencileri mezun olduktan sonra işgücü piyasasına daha donanımlı ve hazır halde katılmalarını sağlamayı hem de sermaye sahiplerine yatırımlarını daha etkin ve verimli kılma imkanı sağlamaktadır. Bu sayede kentin ve bölgenin istihdam imkanlarının geliştirilmesine ve kalkınmasına da katkıda bulunulmaktadır” dedi.
 
Öte yandan merkezin randevulu danışmanlık hizmetine başladığına da dikkat çeken Doğan, “Hem lisans hem de yüksek lisans öğrencilerimiz randevu talebinde bulunup, öncelikle sorunlarını bize bildiriyorlar. Daha sonra onlara randevu veriyoruz ve sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
 
(MP-AKK-AŞ-Y)
 

HABERE YORUM KAT