1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Doçentlik sınav yönetmeliğinde değişiklik
Doçentlik sınav yönetmeliğinde değişiklik

Doçentlik sınav yönetmeliğinde değişiklik

YÖK 'Doçentlik sınav yönetmeliğinde' değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, doçentlik sınavının eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavda başarı elde edemeyen adaylar sözlü sınava en erken iki dönem sonra başvurabil

A+A-

Sınavın herhangi bir aşamasında, adayın doçentlik başvuru şartlarını  sağlamadığına ilişkin ileri sürülebilecek iddialar, Doçentlik Sınav Komisyonunca  incelenecek. Doçentlik Sınav Komisyonunca başvuru şartlarını oluşturmadığına  karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal edilecek.

 Doktora başvurusunun eksiksiz olduğu ve gerekli şekil şartları  taşıdığı tespit edilen adayların her biri için, ÜAK tarafından belirlenecek  "objektif ve denetlenebilir yönteme" göre, Doçentlik Sınav Komisyonunca,  başvurulan bilim ve sanat alanı göz önünde bulundurularak beş asıl ve iki yedek  üyeden müteşekkil bir jüri oluşturulacak.

 Adayın başvurduğu bilim ve sanat alanında yeterli öğretim üyesi yoksa  jüri, üç asıl ve iki yedek üye ile oluşturulabilecek.

DOÇENTLİK JÜRİSİNE 75 YAŞ ŞARTI

 Doçentlik sınav jürisinde görev alabilmek için öğretim üyesinin devlet  veya vakıf yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı kanunun 26'ncı maddesi  hükümlerine göre profesör olarak atanmış ve 75 yaşını doldurmamış olması şartı  getirildi.

ÜAK tarafından değerlendirmeye esas alınan jüri raporları  tamamlandığında, bunların birer örneği, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim  yazısıyla birlikte adaya gönderilecek.
  
 Beş üyelik jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise  en az iki üyenin, eser ve diğer faaliyetlerden adayı başarılı bulması halinde  aday, sınavın bu aşamasından başarılı sayılacak ve sözlü sınava çağrılacak.

Başarısız aday, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri  tamamlamak kaydıyla en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilecek.

Yönetmelikteki değişikliğe göre, doçentlik sınavı jürisinde, jüri  üyelerinden profesörlük süresine göre en kıdemli olanı, istememesi halinde ise  jürinin kendi aralarından seçecekleri bir üye başkan olarak görev yapacak.
  
 Sözlü sınavda başarı elde edemeyen ya da sözlü sınav hakkını kaybeden  aday, belirlenen sürelerde yeniden müracatta bulunması halinde tekrar sözlü  sınava alınacak.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN KOMİSYON KURULACAK

Eser incelemesinde başarı sağlamasına karşın sözlü sınavda başarısız  olan veya başarısız sayılan aday, sözlü sınava en erken iki dönem, ikinci kez  başarısız bulunan aday ise en erken dört dönem sonra yeniden başvurabilecek.

 Sözlü sınavdan üçüncü kez başarısız bulunan aday için salt çoğunluğu  sağlayacak sayıda üyenin değiştirilmesi şartıyla yeni bir jüri oluşturulacak ve  takip eden sözlü sınavlarda da aynı süreç izlenecek.

ÜAK, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında  gerekli işlemlerin yapılması için durumu belgeleriyle birlikte ilgili bilimsel  araştırma ve yayın etiği komisyonuna gönderecek.

Bilimsel araştırma ile yayın etiğine aykırılık iddialarını incelemek  ve sonuçlandırmak amacıyla ÜAK bünyesinde, Fen ve Mühendislik Bilimleri, sağlık  ve spor Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar alanlarından  olmak üzere üç adet Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kurulacak. Bu  komisyonların kuruluşu, çalışma usul ile esasları ÜAK tarafından belirlenecek.

 Yönetmelikte öngörülen elektronik ortam oluşturuluncaya kadar ilgili  işlemler hakkında, bu yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 27127 sayılı Doçentlik  Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanacak .

HABERE YORUM KAT