1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. Diyarbakır'a ziyaret çözüm umudunu artırdı
Diyarbakır'a ziyaret çözüm umudunu artırdı

Diyarbakır'a ziyaret çözüm umudunu artırdı

Diyarbakır'da, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile çözüm sürecini değerlendiren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, görüşmenin çözüme yönelik umutları artırdığı konusunda birleşti.

A+A-

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile Diyarbakır'a gelen Bakan Davutoğlu'nun, yemekte bir araya gelerek çözüm sürecini değerlendirdiği bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, görüşmenin ve gerçekleştirilen ziyaretin süreçle ilgili kararlılığı yansıttığı, umutları da artırdığı görüşünü taşıyor. Bakan Davutoğlu ile 4 saat süresince basına kapalı görüşen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri görüşmenin samimi bir ortamda ve son derece olumlu geçtiğini belirtiyor.

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) Başkanı Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, Ortadoğu'nun şekillenmesinde aktif rol alan Bakan Davutoğlu ile yaptıkları görüşmenin sohbet havasında ve samimi bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Kaya, sivil toplum kuruluşları olarak toplantıda çözüm sürecinin sağlıklı işlemesi için neler yapılması ve neler yapılmaması gerektiği konusunda görüşlerini paylaştıklarını ifade ederek, Türkiye'nin Ortadoğu'da güçlü bir ülke olmak istiyorsa, Kürtlerin ve Türklerin ortak hareket etmesinin zorunlu olduğunu ifade ettiklerini aktardı.

Bakan Davutoğlu'nun kendilerine Suriye ve Irak'taki son gelişmelerle ilgili bilgi verdiğini anlatan Kaya, ''Bakan Davutoğlu, Türkiye'nin demokratikleşmesi ile ilgili çaba sarf ettiklerini belirtti. Bizler Kürtlerin bu ülkeye kendilerini ait hissetmelerini engelleyecek yasa, yönetmelik ve davranışların olduğunu, bunların ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ettik. Bakan da temel hedeflerinin bu ülkede yaşayan herkesin bu ülkeye aidiyet bağı ile bağlı olmasının sağlanması olduğunu, bunu anayasa tanımından tutun da temel haklar konusunda sınır konulmadan ilerleteceklerini ifade etti'' dedi.

BÖLGEDE AVRUPA MODELİ UYGULANMASI

Kaya, Bakan Davutoğlu'na 100 yıllık bir sürecin bir parantezle kapatılmaması gerektiğini, çünkü bu süreçte Kürtlerin büyük acı ve travmalar yaşadığını ifade ettiklerini kaydederek, yaşanan travma ve mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik de adımlar atılmasının zorunlu olduğunu söylediklerini belirtti.

Eşitlik sağlamaya çalışmak için parantezi kapatmanın yeterli olmayacağını, aynı zamanda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için her konuda bir pozitif ayrımcılık yaratılmasıyla eşitliğin sağlanabileceğini söylediklerini vurgulayan Kaya, Kürtler arasındaki ticaretin gelişmesinde hala devletin hassasiyetinin olduğunu bunun kaldırılması gerektiğini belirtiklerini aktardı.

Kaya, şöyle dedi:

''Siyasi söylemler dışında devletin kimyasının da düzeltilmesi gerektiğini, yerel yöneticiler ve kamu görevlilerinin sürece destek verecek şekilde eğitilmelerinin ve bu şekilde atamaların yapılması gerektiğinin önemli olduğunu söyledik. Bakan Davutoğlu da bize bugünlere gelinceye kadar çok yollar katettiklerini, çok büyük sorunlarla karşıya karşıya kaldıklarını özellikle ana muhalefet partisinin bu konuda desteğinin olmadığını söyledi. Sayın bakan ayrıca, haklar ve özgürlükler konusunda bir sınırlarının olmadığını, olabildiğince geliştireceklerini net olarak ifade etti. Biz de Kürtlere verilecek hakların Türklerden alınan haklar olmadığı için haklara bir çıta konmamasını hakların evrensel olduğunu belirttik. Bakan Davutoğlu, yeni dünya vizyonlarının, Avrupa'da ortak sınır olmasına rağmen insanlara sınır koymayan yöntemini uygulamak olduğunu, bir Avrupa modelini bölgede uygulamak istediklerini ifade etti. Ayrıca, komşularıyla sıfır sorunun kendileri için önemli olduğunu, hem Irak hem Suriye hem de Kürtlerle olan ilişkilerinin çok çok iyi bir noktada olduğunu, daha da geliştireceklerini belirtti.''

Kaya, görüşmenin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın ardından sivil toplum kuruluşları olarak çözüm sürecine ilişkin gerçekleştirdikleri ikinci görüşme olduğuna dikkati çekerek, Bakan Davutoğlu'nun bölgeye Diyarbakır'a gelerek bölgenin sürece bakışını anlamak istemesinin bölge ile ortak bir yol izlemeye çalışmaları açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

KÜLTÜR VE MEDENİYET ORTAKLIĞI

Eski DEP Milletvekili Sedat Yurttaş ise, ilk kez Kürt sorunu ve çözümüne ilişkin bir Dışişleri Bakanının Diyarbakır'a geldiğini, toplantı ile hükümetin Kürt sorununun çözümü konusunda ne kadar kararlı olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Bakan Davutoğlu'nun, Kürt sorununun aslında sadece Türkiye'de yaşayan Kürtlerle sınırlı bir olgu olmadığını vurguladığını aktaran Yurttaş, sınırların suni olduğu konusunda ortak fikre varıldığını belirtti.

''Sayın bakanın ifadelerinde geçmişten gelen kültür ve medeniyet ortaklığının bugüne yansıtılması konusunda bir kararlılık ve bir içtenlik vardı'' diyen Yurttaş, Bakan Davutoğlu'nun sorunların bugün ve gelecekte çözülebilmesi için bunun çok önemli bir çıkış noktası ve bir zemin oluşturduğunu belirttiğini aktardı.

SOYDAŞLIK KAVRAMI

Toplantıda ikinci gündem maddesinin Suriye'deki gelişmeler olduğunu belirten Yurttaş, şöyle konuştu:

''Bakan Davutoğlu daha önce 'soydaş' kavramının Türkiye dışında yaşayan Türkleri kapsayan bir ifade olduğunu, bugün ise Türkiye'de yaşayan herkesin Türkiye dışındaki akrabalarının kastedildiği çok daha kapsayıcı bir ifadeye geçildiğini söyledi. Sayın Davutoğlu, Türkiye dışında yaşayan Türkler gibi Kürtleri, Arnavutlar ve Çerkezlere de soydaş denilerek eşit yurttaşlığa denk düşen bir algının uluslararası politika ve dış ilişkilerde de oturduğunu söyledi. Suriye'den ilk taleplerinin Kürtlere vatandaşlık verilmesi olduğunu ifade eden sayın bakanın, bugün de Suriye'deki muhalefetin gelecekte parlamento ya da oluşturacakları kurullarda alacakları tüm kararlara saygı göstereceklerini, ortak iradeye çok büyük değer verdiklerini vurgulamaları son derece önemliydi. PYD'nin son zamanlardaki politikasındaki değişikliğin kendilerinin de Suriye ve PYD'ye bakışlarında bir değişiklik yarattığını belirtti. Görüşme, sürece, geleceğe, Ortadoğu düzeni ve Kürt sorunun çözümüne yönelik umutları çok daha artırdı.''

"BU TEMAS KARARLIĞIMIZI ARTIRACAK"

Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu ise, toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları olarak, Bakan Davutoğlu'ndan çözüm süreciyle ilgili kararlı olunmasını istediklerini, Türkiye'nin Suriyeli Kürtler konusundaki politikasının yanlış olduğunu ifade ettiklerini söyledi.

Bakan Davutoğlu'nun kendilerini dinledikten sonra genel bir değerlendirmede bulunduğunu anlatan Bedirhanoğlu, ''Sayın bakan, çözüm süreci ile ilgili bölge halkının beklentisini bildiğini ancak sivil toplum kuruluşlarının toplantıdaki vurgusunun kendisini çok etkilediğini belirterek, 'bu temas karalılığımızı artıracak' dedi. Bakan çözüm süreciyle ilgili hükümet olarak çok kararlı olduklarını bundan şüphe duyulmaması gerektiğini ifade ederek, Suriyeli Kürtleri soydaşları olarak gördüklerini, oradaki Kürtlerin en temel haklarına kavuşmasının kendilerini mutlu edeceğini belirtti'' diye konuştu.

MAZLUMDER Şube Başkanı Abdurrahim Ay, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin toplantıda tek tek çözüm süreciyle ilgili düşüncelerini, atılan adımları ve bölge halkının bu konudaki beklentisini dile getirdiğini, çözüm sürecinde hükümetin attığı adımlara tam destek verdiklerini vurguladıklarını söyledi.

Abdurrahim Ay, toplantıda, çözüm sürecinin devam ettirilmesini istediklerini, Suriye politikası ve özellikle oradaki Kürtler konusundaki politikaya ilişkin eleştirileri ifade ettiklerini vurgulayarak, ''Bakan Davutoğlu bizi dinledikten sonra yaptığı konuşmada, çözüm sürecini devam ettireceklerini bu konuda kesin kararlı olduklarını anlattı. Ancak çözüm sürecinde neler yapılacağı konusunda detay vermedi. Suriye konusundaki eleştirilerimiz ve bu konuda yürütülen politikayla ilgili de değerlendirmede bulundu'' dedi.

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

DÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahap Coşkun da, Bakan Davutoğlu'nun toplantıda hükümet olarak bu sorunu çözmek için ellerinden gelen her şeyi yapmak konusunda kararlı olduklarını belirttiğini söyledi.

Doç. Dr. Coşkun, sürecin bugüne kadar iyi gittiğini, birtakım sıkıntıların da bir şekilde bertaraf edildiğini ifade ettiğini kaydederek, ''Süreci sonuna kadar götürmek konusunda Başbakan Erdoğan'ın da kararlı olduğu belirtildi. Bakan Davutoğlu Türkiye'de hak ve özgürlüklerin genişletilerek her bir bireye temel hak ve hürriyetlerin tamamıyla tanınması konusunda hükümetin kararlı olduğunu belirtti. Bu hakları tanıma konusunda herhangi bir çekincelerinin olmadığını, yalnızca uygun zamana ve koşulları yaratarak hakların tanınması gerektiğini belirtti. Temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması, tanınmaması gibi bir iradelerinin olmadığını söyledi. Sayın bakan, hak ve özgürlüklerin Türkiye'de her bir birey için maksimum düzeyde tanınmasının ve bunun için gerekli ortamın yaratılmasının hükümet olarak temel politikaları olduğunu ifade etti.''

Doç. Dr. Coşkun, oldukça samimi ve sohbet havasında gerçekleşen toplantıdan Bakan Davutoğlu ve sivil toplum kuruluşlarının son derece memnun ayrıldığını sözlerine ekledi.

HABERE YORUM KAT