1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. Diyarbakır Valiliği çocuklar için önlem aldı
Diyarbakır Valiliği çocuklar için önlem aldı

Diyarbakır Valiliği çocuklar için önlem aldı

DİYARBAKIR- Diyarbakır Valiliği tarafından il genelinde çocukların korunması ve kamu esenliğinin sağlanması için bir dizi karar alındı.

A+A-
Diyarbakır Valilği'nden yapılan açıklamada, alınan kararda, çocukların korunması ve kamu esenliğini sağlamanın amaçlandığı belirtildi.
 
Açıklamada, “Çocuklarımızın sokağın türlü tehlikelerine maruz kalmalarını engellemek, ruhsal ve bedensel açıdan sömürülmelerinin önüne geçmek, eğitim haklarının engellenmesini önlemek, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesine zararlı olacak biçimde aileleri ya da başka kişiler tarafından ihmal veya istismar edilmelerini önlemek için korunma haklarının uygulamaya konulmasını sağlamak gerekmektedir. Diyarbakır İli genelinde, yaşayan çocuklarımızın bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile güvenliği çok açık ve acımasız şekilde tehlike altındadır. Bu karar ile çocukların aileleri ya da başka kişiler tarafından ihmal veya istismar edilmelerinin önlenmesi ve kamu esenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.
 
Bu karar Diyarbakır ili sınırları içerisinde 18 yaşından küçük, her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen, beden, ruh, ahlaki gelişmeleri ve şahsi güvenlikleri tehlike içerisinde bulunan çocukları ve bu çocukları ihmal ve istismar eden gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Kamu düzenini bozan ve sosyal hayatın akışına mani olan eylem ve davranış sergileyerek kamu görevlileri ve kolluk kuvvetlerinin hizmet vermesini aksatan, toplumun ve bireylerin güvenlik algısını zedeleyerek panik ve korku uyandıran, ekonomik ve çalışma hayatının normal akışının aksamasına neden olan fiil ve hareketlerde bulunan çocukların veli ya da vasisi, çocuklarının bu tür eylemlerde bulunmasını önlemekle yükümlüdür.
 
Okullardaki eğitim ve öğretimi engelleyen, aksamasına neden olan, boykot veya protesto eylemlerine katılan çocukların bu tür eylemlerde bulunmasını veli, vasi ya da yasal temsilcisi önlemekle yükümlüdür. Çocuklarını okula göndermeyen, okula kayıtlı çocuğunu eğitim-öğretim yılı içerisinde okula devam ettirmeyen, bu hususta ihmali görülen ailelerin sorumlu birimler tarafından izlenmesi ve tebligat yapılmakla birlikte tekrarı halinde veya okula devamının sağlanamaması durumunda ilgili aileler hakkında yasal işlem yapılacaktır. İlimiz genelinde huzur ve güvenin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe veya benzeri kaplarla benzin, mazot, gaz gibi yanıcı maddelerin satılması yasaklanmıştır. Zorunlu hallerde yakıt almak isteyen kişinin kimlik fotokopisinin arka yüzüne kendi el yazısı ile adres ve telefon bilgileri yazılarak satış yapılacak, alınan belgeler süresiz olarak saklanacak, istenmesi halinde güvenlik güçlerine ibraz edilecektir. Alınan bu karara uymayanlar hakkında cezai hükümler uygulanacaktır.
 
İlimiz genelinde yaşanan toplumsal olaylarda veya zaman zaman münferit olarak meydana gelen yol kapama eylemlerinde genellikle çocukların araç lastiklerini yakarak kamu güvenliği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri görüldüğünden, ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm lastik bayilerinin, lastik tamircilerinin, diğer iş yerlerinin ve kişilerin çocuklara lastik satmaları, temin etmeleri ve lastikleri muhafaza etmeden iş yeri çevresinde herkesin kolayca alabileceği şekilde bulundurmaları, bir yerden bir yere nakil etmeleri yasaklanmıştır.
 
Alınan bu karara uymayanlar hakkında cezai hükümler uygulanacaktır. Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla okullarımızda devam etmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerini olumsuz şekilde etkileyecek, toplumda panik ve korkuya sebep olacak oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı (torpil, maytap, vb.) maddelerin ayrıca kimyasal bileşiklerde içerebilen yakıcı yanıcı özelliği olan (biber gazı, biber spreyi) göz yaşartıcı gazların; ilk ve ortaöğretim okul binaları içerisinde ve müştemilatında taşınması, amaçları dışında okullara çıkan cadde ve sokaklarda, her an kullanıma elverişli olacak ve kolayca ulaşılacak şekilde ambalajsız veya paketlenmemiş olarak taşınması veya nakledilmesi, 18 yaşından küçüklere satılması yasaklanmıştır. Çocukların veli ya da vasisi, çocuklarının bu tür eylemlerde bulunmasını önlemekle yükümlüdür.
 
Alınan bu karara uymayanlar hakkında cezai hükümler uygulanacaktır. 18 yaşından küçüklere tekel ürünlerinin (sigara, alkollü her türlü zararlı madde ve içki ile keyif verici maddelerin) satışı yapılmayacaktır. Bu ürünlerin satışını yapan müessese sahip ve çalışanları hakkında yasal işlem yapılacak olup, bu maddeleri satın alan 18 yaşından küçüklerin veli veya vasileri de uyarılarak gerekli işlem yapılacaktır.
 
Çocukları hakkında ilgili mahkemece sağlık, eğitim ve danışmanlık tedbiri kararı verilen ancak tüm mesleki çalışmalara rağmen, gerekli özeni göstermeyen, direnç gösteren veli veya vasiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Çocukların ihmal ve istismar edilerek her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılmasını önlemek ve psiko-sosyal gelişimlerini olumlu bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için; ilgililer anayasaya, uluslararası sözleşmelere, kanunlara, yönetmeliklere ve genelgelere uygun davranacaktır.
 
Bu kararın uygulanmasına, yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaran kişilere, kamu düzenini ve esenliğini bozan çocukların veli, vasi ya da kanuni temsilcisine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. ve 66. maddeleri gereğince, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılacaktır” denildi.
 
(AŞ-Y)

HABERE YORUM KAT