1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. DDA’dan yeni anayasa yapım yol haritası (1)
DDA’dan yeni anayasa yapım yol haritası (1)

DDA’dan yeni anayasa yapım yol haritası (1)

Denge Denetleme Ağı: 9 ilde 175 STK’ya “Sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak, anayasa’ya nasıl katılırız” diye sordu ve verilen cevaplarla bir yol haritası çıkardı.

A+A-

Türkiye’de Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun illerinde 175 sivil toplum örgütüne ‘Sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak, anayasa’ya nasıl katılırız’ diye soran Denge ve Denetleme Ağı (DDA), verilen cevaplarla bir yol haritası çıkardı.

Bir arada daha iyi bir yaşam için, sil baştan bir anayasa için harekete geçilmesinin, herkesi çok heyecanlandırdığı belirtilen DDA açıklamasında, 13 adım ve 100 öneriden oluşan yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.


Katılımcı ve kapsayıcı süreçlerin işletilmesi özellikle de anayasa gibi kapsamlı bir yasada zahmetli, sabır ve planlama gerektiren bir girişimdir ve bu tür her girişimde olduğu gibi belirli ilkeler doğrultusunda adım adım planlamayı ve bir yol haritası çıkartılmasını gerekli kılar.

Tam bu noktada Denge Denetleme Ağı (DDA) yürütücülüğünde Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 9 ili temsil eden 175 sivil toplum örgütü bir araya geldi ve Anayasa gündeme geldiğinde hangi ilkeler ve aşamalar sonucunda hazırlanırsa katılımcı ve kapsayıcı bir anayasa süreci olacağına ilişkin bir yol haritası çıkarttı.


Yol haritası, uluslararası katılımcılık ilkeleri üzerinden düzenlenen çalıştaylarda deneyimler paylaşıldı, fikirler ve ortak öneriler çıkarıldı. Sivil Toplumun Katılımcı Anayasa Yol Haritası çalışması ortak önerileri 13 adım ve 100 öneri içeriyor.
 
“Adı üstünde ‘Ana’yasaysa, öyle bir anayasa olsun ki, vatandaş bağrına bassın”

DDA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Denge ve Denetleme Ağı’nın yürütücülüğünü yaptığı bu çalışmada, Türkiye’nin toplam 9 ilinde (Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun) 175 sivil toplum örgütü bir araya gelerek katılımcı ve kapsayıcı bir yöntemle yeni anayasa hedefine ulaşmak için atılması gereken adımları belirleyen bir yol haritası hazırlandığı belirtildi.

Düzenlenen çalıştaylarda uluslararası iyi katılımcılık ilkeleri olan kapsayıcılık, şeffaflık, elverişli ortamların oluşturulması, geri bildirim ve zamanındalık üzerinden tartışmalarının yürütüldüğü ve genel hatları itibariyle 13 adımdan ve 100 öneriden oluşan bir yol haritasının ortaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, “Türkiye’de eşitlikçi, özgürlükçü ve sivil bir anayasanın yapılması için 175 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu bu yol haritası, siyasi irade tarafından dikkate alınırsa, toplumun farklı kesimlerinin görüşlerini yansıtacak yeni bir anayasa süreci başlamış olacaktır. Bu yol haritası, tüm vatandaşların yaşamlarını doğrudan ilgilendiren ve kendi seslerini duyurabildikleri bir anayasanın hazırlanması sürecinde örgütlü ve örgütsüz vatandaşların da katılımını sağlayacak kapsayıcı ve şeffaf süreçlerin oluşturulması için somut önerileri ortaya koymaktadır” denildi.
 
2011’de STK ve vatandaşların görüşü dikkate alınmadı


Farklı illerde yapılan toplantılarda dile getirilen ortak serzeniş, anayasanın nasıl yapılacağı konusunda siyasi iradenin, 2011 sürecine kadar sivil toplumun ve vatandaşların görüşünü almadığı, 2011 anayasa sürecinde ise, vatandaşların fikri sorulsa dahi, bu görüşlerin dikkate alınmadığı belirtilen açıklamada, sivil toplumun görüşlerinde kesin ifadesini bulan talep, ne şekilde yapılırsa yapılsın, yeni anayasa sürecinin katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde yapılması gerektiği ifade ediliyor.

Çalıştaylarda dile getirilen önemli bir husus da, uzun vadede Türkiye’nin demokratikleşmesi ve uzlaşıya dayalı bir gelecek vizyonu oluşturabilmesi için, özgür ortamların yaratılması gerekliliği oldu. Çalıştaylarda en sık dile getirilen mevzu seçimlerde yüzde 10 seçim barajının düşürülmesi gerekliliği olurken, parti içi demokrasiyi sağlayacak bir siyasi parti kanununun olması, siyasi partilerin hesap verebilirliğinin sağlanması ve dernekler kanununun daha demokratik hale getirilmesi gerektiği de ifade edildi.
 
Basın özgürlüğü


Katılımcılar aynı zamanda, basın özgürlüğünün garanti altına alınması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve yatay toplum anlayışının egemen olması gerektiğini de vurguladıkları belirtilen açıklamada, son olarak da, engellilerin öncelikle günlük hayata katılımlarının sağlanması, uzlaşı, demokrasi, temel hak ve özgürlüklere dayalı çoğulcu bir kültürün oluşması için ilkokuldan başlayan eğitim ve farklı kesimlerin bir aradalığını sağlayabilecek örgütlenme modellerinin var olmasının özgür bir ortamın yaratılması açısından elzem olduğu tekrar edildiği kaydedildi.
 
 “Katılımcı yol haritaları, anayasa yapım süreçlerinin güven ve umut kaynaklarıdır”


Sivil toplum, Denge ve Denetleme Ağı’nın bir araya getirdiği çalıştaylarda, Türkiye’nin demokratikleşmesinin ve katılım süreçlerini daha etkili yürütebilmesinin, toplumun geniş kesimlerini kapsayacak özgür bir ortamın yaratılmasıyla mümkün olacağına dair büyük bir uzlaşı ortaya koyduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Katılımcı yol haritaları, anayasa yapım süreçlerinin güven ve umut kaynaklarıdır. Bir yol haritası, anayasa yapımında resmi kurumların üstlenmesi gereken sorumlulukları ortaya koyması bakımından, siyasi aktörlerin sürece olan bağlılığını açıkça ifade etmelerine olanak tanır. Bununla beraber, demokrasilerde nihai karar verici olması gereken vatandaşları ortak bir çaba uğruna örgütlenmeye, ülkelerinin geleceği için katkı vermeye çağırır.

Esasında, yol haritası, bir arada yaşamanın kurallarının belirleneceği, herkesin eşit olarak oturduğu anayasa masasını ayakta tutan zemindir. Herkesi geleceğe sahip çıkmaya, zamanı ve kaynakları iyi kullanmaya, yepyeni bir anayasa yazma uğraşının, bütün zorluklarına rağmen, büyük bir şans olduğunun farkına varmaya davet eder.

 

Sivil toplumun katkısıyla hazırlanıp resmi bir katılımcı anayasa yapım sürecinin tasarlanmasına ışık tutacak bir yol haritası, adeta, devlet ile vatandaş arasında yeni bir toplumsal sözleşmenin imzalanabileceğine dair bir ön güvence niteliğindedir. Kat edilmesi gereken mesafeyi, geçilmesi gereken aşamaları göz önüne sererek, planlı ve bilinçli bir şekilde yola çıkıldığının en somut kanıtı; yeni anayasanın bütün paydaşlarına, sürecin başından sonuna dek doğru yolda olunduğunu hatırlatan, güven aşılayan bir rehberdir. Geleceğin belirsizliklerini ortak bir iradeyle gidermek, siyasetin bütün renklerini kapsayacak, vatandaşlar ile sivil toplumun samimi bir ilgiyle katılacakları bir yolculuk mümkündür.

 

Katılımcı anayasa için yol haritası, yeni baştan, demokratik bir anayasa yapma umudunu; yola, kimseyi geride bırakmadan, birlikte çıkma arzusunu simgeler. Elinizdeki yol haritasına ilham veren de tam olarak işte budur; birbirimizi aynı yolun yolcusu görme ve varılacak son durakta bizi eşit vatandaşlığa ve sorumlu devlete kavuşturan yeni bir anayasaya kavuşma arzusu ve umudu”

Açıklamada uluslararası iyi katılımcılık ilkeleri olan kapsayıcılık, şeffaflık, elverişli ortamların oluşturulması, geri bildirim ve zamanındalık üzerinden tartışmalarının yürütüldüğü ve genel hatları itibariyle 13 adım şöyle sıralandı:

1 -Katılım sürecini planlayın

2 -Ön hazırlık ve altyapı çalışmalarını bitirin

3- Planı kamuoyuna açıklayın

4- Vatandaşların yeni anayasa sürecini sahiplenmelerini sağlayın

5- Sürece herkesin katılabilmesi için farklı yöntem ve araçlar oluşturun

6- Katılım sürecini başlatın

7- Vatandaşların katılmaları için yazılı görüş sürecini başlatın

8- Görüş alma toplantıları düzenleyin

9- Verilen tüm görüşlerin analizini yapın

10- Görüşlerin nasıl kullanıldığını açıklayın

11- Görüşler doğrultusunda taslak metni hazırlayın

12- Taslak metni kamuoyuna açıklayın

13- Taslak metine son şeklini verin

 

HABERE YORUM KAT

İlgili Haberler