1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Cocuklarin Sevgilisi
Cocuklarin Sevgilisi

Cocuklarin Sevgilisi

Başbakan, evinin önünde çocuklara oyuncak dagitti, babasının kucağındaki bir çocuğun gözünün rahatsız olduğunu farkedip, tedavi için talimat verdi.

A+A-

Erdoðan, Baþbakanlýk Resmi Konutu'ndaki çalýþmalarýnýn ardýndan Subayevleri'ndeki konutuna geçti.

Subayevleri'ne giriþinde yol boyunca çocuklara oyuncak daðýtan Erdoðan, evinin bulunduðu yerde bekleyen vatandaþlarla sohbet etmek için aracýndan indi.

Burada vatandaþlarýn sorunlarýný dinleyen Baþbakan Erdoðan, çocuklara çeþitli oyuncaklar ve akýlý ajanda daðýttý.

Erdoðan, bu arada babasý Hakan Karabýyýk'ýn kucaðýndaki 6 aylýk Duru'nun gözündeki rahatsýzlýðý fark etti. Erdoðan, baba Karabýyýk'a, rahatsýzlýðý hakkýnda bilgi aldýðý bebeðin tedavisi için ne yapýldýðýný sordu.

Karabýyýk'ý dinleyen Baþbakan Erdoðan, bir süre önce bir göz rahatsýzlýðý geçirdiðini hatýrlatarak, bebeðin tedavisinin yapýlmasý için talimat verdi.

Hakan Karabýyýk, Baþbakan Erdoðan'ýn yaklaþýmýndan büyük memnuniyet duyduðunu belirterek, Baþbakanlýk tarafýndan telefonla aranarak kendisine bilgi verileceðini söyledi.