1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. 'Birlikte mücadele edelim, izin vermeyelim'
'Birlikte mücadele edelim, izin vermeyelim'

'Birlikte mücadele edelim, izin vermeyelim'

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Turan Kapan, ülkenin talanına, halkın soyulmasına, mesleklerinin niteliksizleştirilmesine, haklarının gasp edilmesine, odalarının işlevsizleştirilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, “Mühendislik mimar

A+A-

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, hükümetin TMMOB Yasası ve İmar Kanunu'nda yapmak istediği değişiklere ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Açıklama öncesi TMMOB'ya bağlı oda temsilcileri ve üyeleri, İMO Diyarbakır Şubesi Konferans Salonu'nda Torba Yasa'ya ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Grup, daha sonra İMO Diyarbakır Şubesi önünde açıklama yaptı.

Açıklamaya, TMMOB'a bağlı odaların yöneticileri katıldı. Burada açıklama yapan TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve İMO Diyarbakır Şube Başkanı Turan Kapan, ülkenin talanına, halkın soyulmasına, mesleklerinin niteliksizleştirilmesine, haklarının gasp edilmesine, odalarının işlevsizleştirilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, “Bilindiği üzere AKP iktidarı yasa düzenlemelerini genellikle 'torba yasalar' aracılığıyla yapmaktadır. Bunlardan sonuncusu yine rant eksenli bir tasarı olan, 'İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'dır. Bu tasarı on üç ayrı yasada onlarca değişiklik yapılmasını öngörmektedir.

Değişiklik yapılması öngörülen yasalar; örgütümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB Yasası ile imar, yapı denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri, iskân, kültür ve tabiat varlıkları, çevre, tapu, kat mülkiyeti, iller bankası, belediye yasaları ve belediye gelirleri ile ilgili yasalardır. Bu tasarı ile yapılmak istenen değişikliklerin birbirleriyle çok yönlü bağlantıları bulunmaktadır. Söz konusu tasarı, bugün ülkemizde egemen olan rant talanına dayalı sermaye birikim politikalarının en başta hedeflediği alanları kapsamaktadır. Bunlar, mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve onlarla doğrudan bağlantılı olan kentsel-kırsal-kültürel-doğal varlıklarımızdır. Kamuya ve halka ait varlıklara el konulması ve arazi-mülkiyet düzenlemeleri üzerinden iktidarın denetimindeki inşaat sektörünün bir rant alanı olarak biçimlendirilmesi ana amaçtır” dedi.

Hep birlikte savunalım

Bu nedenle mühendis, mimar, şehir planlama örgütleri olarak “Ülkemize, Halkımıza, Mesleğimize, Örgütümüze Sahip Çıkıyoruz” içerikli bir kampanya yürüttüklerini ve halkın desteğini beklediklerini kaydeden Kapan, “Kentlerin yaşanabilir planlı ve sağlıklı hale gelmesi, ormanlarımızın, tarım arazilerimizin, kıyılarımızın, suyumuzun, bütün doğal çevremizin korunması ve ranta açılmaması için çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarını destekleyelim; AKP iktidarının bu düzenlemelerini ve torba yasa tasarısını hep birlikte reddedelim. Ormanlarımızın, kıyılarımızın, meralarımızın, koruma altındaki milli parklarımızın, kamuya ait yeşil alanların, parkların, tarihi değerlerimizin, hatta mezarlıkların bile talan edilerek özel işletmelere açılmasına izin vermeyelim. Dicle Vadisi, Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Atatürk Stadyumu ve Kent Ormanı gibi kamu arazilerinin yapılaşmaya açılmasına ve talanına karşı mücadele edelim.

Tarımsal üretim alanlarımızın yapı ve rant talanına açılmasına karşı mücadele edelim. 'Kentsel-kırsal dönüşüm', 'riskli alanlarda dönüşüm' görünümü altında kamunun ve halkımızın birikimlerinin imar hakkı transferine, borsalarda heder edilmesine, gasp edilmesine birlikte karşı duralım. Yerel yönetimlerin yetkilerini siyasi iktidara aktaran ve yurttaşların oylarını çöpe atan keyfiyeti kabul etmeyelim. Kâr ve daha fazla kâr uğruna insan yaşamını hiçe sayarak iş cinayetlerine yol açan politikalara karşı işçi sağlığını, iş güvenliğini ve insanca yaşamı hep birlikte savunalım. Mühendislik mimarlık, planlama hizmetlerinin kamusal ve nitelikli bir hizmet olarak topluma ulaşmasını engellemeye çalışan girişimlere karşı birlikte mücadele edelim” diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından bildiri dağıttı.

 

HABERE YORUM KAT