1. HABERLER

  2. DIŞ HABERLER

  3. Beni secin Ladini getireyim
Beni secin Ladini getireyim

Beni secin Ladini getireyim

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı John McCain, '' seçimi kazanırsam Usame Bin Ladin'i mahkemeye çıkaracağıma söz veririm'' dedi.

A+A-

ABD'de 4 Kasým'da yapýlacak baþkanlýk seçiminde iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin adayý John McCain, ''Demokrat Parti'den rakibim Barack Obama karþýsýnda seçimi kazanýrsam Usame Bin Ladin'i mahkemeye çýkaracaðýma söz veririm'' dedi.

McCain, New Mexico eyaletinin Albuquerqe kenti belediye meclisinde konuþurken, ''Obama, Irak'tan dikkati çekerek Afganistan'a önem veriyor. Biz, hem Irak, hem Afganistan'da El Kaide'ye karþý savaþý tam bitireceðiz'' diye konuþtu.

McCain, ''Afganistan'da ve Irak'ta savaþý kesin kazanma azmi bizde var'' diyerek Obama'nýn Irak'tan tedricen asker çekme ve Afganistan'a ''sadece üç tugay asker takviyesi planýnýn son derece yetersiz olduðunu'' iddia etti. McCain, ''Afganistan'da kesin sonuç alýnmasý için NATO himayesinde çok uluslu güvenlik-destek gücüne 160 bin Amerikan asker gerekir'' dedi.

ABD, 11 Eylül 2001'de New York ve Pentagon'a kamikaze yolcu uçaklarýyla düzenlenen, 3 bin kiþinin öldüðü ülke tarihinin en büyük terör eyleminden beri El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin'i ''arýyor''.

McCain, ABD Baþkaný George Bush'un ''stratejisini iyice kuvvetlendireceklerini'' söylüyor. Obama da, 232 yýllýk ABD tarihinin 44. baþkaný, yani ilk zenci baþkaný olmak için ''çok þeyler vaat ediyor.''