1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Belediye memurlarına yılda 2 kez ikramiye
Belediye memurlarına yılda 2 kez ikramiye

Belediye memurlarına yılda 2 kez ikramiye

Belediyelerde görev yapan Devlet memurlarının en çok yüzde 10’una, yılda iki defa ikramiye ödemesi yapılabiliyor.

A+A-

Belediyelerde ikramiye ödenecek personel ilgili encümenin takdiriyle belirlenirken, ödenecek ikramiyenin miktarı ise belediyenin büyükşehir belediyesi olup olmama durumuna göre değişiyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE İKRAMİYE 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Toplu Sözleşme hükümlerine göre;

İlgili büyükşehir belediye memurlarının toplam sayısının (sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç) en çok yüzde 10’u kadarına, başarı durumlarına göre aylık katsayının “36.000” gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ikramiye ödenebiliyor.

İkramiye ödemesi, memurların kullandıkları hastalık ve yıllık izin süreleri de dahil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak yapılır.

İkramiye ödemesi, ilgili büyükşehir belediyesi encümeninin kararıyla ve yılda en çok iki defa yapılır.

2016 yılının ilk altı ayında ödenecek ikramiyenin net miktarı 2.694 TL; yılın ikinci altı ayında ödenecek ikramiyenin net miktarı ise 2.828 TL olmaktadır. (yüzde 15 Gelir Vergisi dilimine göre)

Büyükşehir belediye encümeni kararıyla ödenen ikramiyeden hangi personelin yararlanacağı, ilgili belediye encümeninin takdirine bırakılmıştır.

İkramiyenin başarılı personele ödenmesi gerekmekle birlikte, başarının nasıl belirleneceği konusunda herhangi bir düzenleme söz konusu olmadığından, her defasında aynı personele ikramiye ödenmesi de mümkün olabiliyor.

DİĞER BELEDİYELERDE İKRAMİYE

5393 sayılı Belediye Kanunu ve Toplu Sözleşme hükümlerine göre;

İlgili belediye memurlarının toplam sayısının (sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç) en çok yüzde 10’u kadarına, başarı durumlarına göre aylık katsayının “25.000” gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ikramiye ödenebiliyor.

İkramiye ödemesi, memurların kullandıkları hastalık ve yıllık izin süreleri de dahil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak yapılır.

İkramiye ödemesi, ilgili büyükşehir belediyesi encümeninin kararıyla ve yılda en çok iki defa yapılır.

2016 yılının ilk altı ayında ödenecek ikramiyenin net miktarı 1.871 TL; yılın ikinci altı ayında ödenecek ikramiyenin net miktarı ise 1.964 TL olmaktadır. (yüzde15 Gelir Vergisi dilimine göre)

Belediye encümeni kararıyla ödenen ikramiyeden hangi personelin yararlanacağı, ilgili belediye encümeninin takdirine bırakılmıştır. İkramiyenin başarılı personele ödenmesi gerekmekle birlikte, başarının nasıl belirleneceği konusunda herhangi bir düzenleme söz konusu olmadığından, her defasında aynı personele ikramiye ödenmesi de mümkün olabiliyor.

(mEMUH hABER)

HABERE YORUM KAT