1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. Baytemur‘Sendikal hareket zayıflatıldı’
Baytemur‘Sendikal hareket zayıflatıldı’

Baytemur‘Sendikal hareket zayıflatıldı’

Diyarbakır Diva-sen İl Başkanı Seyda Baytemur sendikal örgütlenmede yeni deneyimler ve değişen stratejiler hakkında basın açıklaması yaptı.

A+A-

Beytemur, “Tüm değişimlere ilaveten, ekonomik ve toplumsal yaşamdaki köklü değişiklere sendikaların kendilerini hazırlayamaması, emeğin değişen yapısını kapsayacak stratejiler üretememesi, örgütlenmeler ve yaklaşımlar geliştirememesi ve mevcut güçlerini korumak adına “savunmada” kalmaları da sendikal hareketin zayıflamasını hızlandıran bir unsur olmuştur” dedi.

Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Seyda Baytemur basın açıklamasında bulundu. Sendikal hareketin zayıflatıldığını belirten Baytemur, sendikal örgütlenmeler hakkında da açıklamalarda bulundu.
Baytemur açıklamasında satır başları:
Şimdi örgütlenme bir varlık nedeni haline geldi

1- Sendikasız din kardeşlerimizi örgütleyecek ve sendikalarda örgütlenme kültürünün oluşmasına katkı sunacak örgütlenme akademileri kurulmalı ve yeni üye kazanmaya yönelik çeşitli kampanyalar sendikal faaliyetler içerisinde ağırlık kazanmaya acil ihtiyaç vardır.

2-“pasif üyelik”  ten ‘’aktif üyelik’’ normlarını geliştirmek, yeni deneyimler ve stratejiler üretmek.

Bir sendika gelişmeden büyümeden olduğu yerde saymaya başlarsa onun dışında kaynaklanan sebeplerden dolayı ister istemez küçülme ve yok olma sürecine girer.

O yüzden örgütlenmenin geliştirilmesi sürdürülebilmesi gerekir. Varlığını sürdürebilmenin temel koşulu olarak biz bunu görüyoruz.
Büyümemiz gerekiyor, büyümemek durağan bir sürece girmek demektir. Durağan olmak aslında işkolunun büyüdüğü mantığından bakarsak Sendikal Örgütlenmede Yeni Deneyimler ve Değişen Stratejiler Küçüldüğümüz anlamına geliyor. Örgütlenmeyi biz bu perspektifle değerlendiriyoruz.

BAĞIMSIZLIK İLKESİ

Sendikaların siyasi partilere ve dini kuruluşlara karşı da bağımsızlığı söz konusudur.

TÜRKİYE’DE SENDİKACILIK

“Serveti elinde tutan arkadaşlar; bizi ezenlerin birleşmiş olduğunu görürken, biz niçin birleşme meliyiz”
Sendikal örgütlenme sorunlarına bir örnek
Asıl olarak genç Din gönüllüsü kuşağının cesaret ve özverisi üzerinde yükselen bu girişimler, Sendikamızın ve yönetimin aldığı her karar işletmede hayata geçmektedir.

Genel birliğin sağlanması hedefi bir mücadele ile örgütlenmelidir. Kazanımların elde edileceği mücadele zemini, ancak bu yaklaşımla elde edilebilir. Mücadeleci sendikacılığın gereği de budur. 

Diva-sen’ in örgütlenmesinde, diğer kurumlarda olduğu gibi, en önemli olgu, üyelerle her gelişmenin açıkça paylaşılması ve üyenin eğilimi göz önünde bulundurularak adım atılmasıdır. 
Niyet, salt her koşulda sendikanın üye sayısını artırmak ve sendikanın varlığını devam ettirmek midir? Yoksa –bunu da anlamlı kılmak üzere– Din adamların mücadelesini örgütlemek midir? Üyeleri kendi öz örgütlerinde örgütlenmelerini sağlamak, üyelerden yetkiyi alan sendikacıların görevidir. Örgütlenme çalışmasının yürütüldüğü mekânlarda üyelerle açıkça her şeyin paylaşılmaması ise, ancak başka niyetlerle açıklanabilir.

Bu gelişmelerin ardından, malum sendika komitesini ortadan kaldırmış ve yetki sürecini beklemeye başlamıştır. Deyim yerinde ise, mücadele   askıya alınmıştır. Sendikalı olmak, Din adamları örgütlü olması demek ise, işyeri komitesinin kaldırılması ve üstelik yeniden örgütlenmemesinin nedeni nasıl açıklanmaktadır? 

Tabii ki güçler dengesidir.  Güçlü ve örgütlü olan haklarını alabilir.

Elbette, mevcut yasaların uygulanması talebimiz olmalıdır. Yasalardaki eksikliklerin giderilmesi ve üyelerin lehine yeni yasaların çıkartılması talebimiz olmalıdır. Ama şunu da bilmeliyiz ki, yasalar gereği yapılmamıştır. Üyelere karşı ilgisizliğin artması, sendikal hakkın tanınmamasının, bunların hiçbirinin yasada yeri yoktur ve fiili durumdur. Şu açıktır ki, “sosyal diyalog” diyerek, Din adamları örgütlülüğünü fiili durumlara uygun geliştiremezsek, başarı elde etmemiz olanaksızdır.

Sendikacılığı yapacağız şiarıyla yönetime geldik.
Mücadelemiz diğer makrudları rahatsız etmiş ve düğmeye basılmıştır.”

Elbette ki, üye ve başkanlarımızın mücadele girişimlerini bazı ilçe amirlerimizin baltalamasından daha doğal bir şey olamaz. Yaşananları, olağan dışı bir gelişme yaşanıyormuş gibi izah etmek, durumu hafifletmeye çalışmaktan başka bir şey değildir:

Örgütlenme Ve Sosyal Sendikacılık…
Özellikle içinde bulunduğumuz süreçte, güçlü sendikacılığa şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bir sendikanın temeli emekçilerdir, üyeleridir. Örgütlenme, bu temeli aşınmalara ve yıpranmalara karşı koruma eylemidir. O sendikanın misyonu ve vizyonu da binanın istinat direkleridir. Çatıda ise sendikanın üyelerine, üye eş ve çocuklarına sunulan hizmetler yer alır.  Ülkemizde Sendikal Hareketi içinde bu duruma uygun sendika sayısının parmakla az olduğu hepimizin malumudur. İşte Diva-sen, bu tanıma uygun az sayıdaki sendikalardan biri, hatta ilkidir.

Demokratik ülkelerde, sosyal devlet bir zenginliktir.Eğer sendikalar,  kendi görev alanlarını sadece toplu sözleşme imzalamak olarak algılamakla yetinirse, toplumsal yapının sosyo-ekonomik analizini yapmaktan kaçınıp, üyelerinin, eş ve çocuklarının bu yapı içindeki durumlarını görmezden gelirse, o zaman sendikaların cazibesi de yok olur.

“İnsana sevgi, emeğe saygı” prensibiyle beslediği bir sendikal duruşun sahibi olan Diva-sen Sendikacılık Hareketi’ne aşıladığı sosyal sendikacılık anlayışının gereği olarak, üyeden alınan aidatı, üyelerine, onların eş ve çocuklarına sunmuş olduğu sosyal, kültürel ve eğitsel hizmetlerle iade etmektedir.
Bugün, Diva-sen, imzaladığı sözleşmeler ile örnek bir sendikadır.

Sendikal hareket içindeki yeri ve duruşu ile üyelerine, üye eş ve çocuklarına sunmuş olduğu hizmetlerle örnek bir sendikadır.

Memur hareketini ilgilendiren her gelişmenin, her etkinliğin ve eylemin içinde yer alarak emeğin dayanışması konusundaki samimiyetini ispatlayan Diva-sen, artık Din gönüllüleri için ekmek ve su gibi temel ihtiyaçlardan biri haline gelmiştir. İşte bunun için;

Diva-sen’in sendikal literatüründe vaat yoktur. Diva-sen, örgütlenecek Din adamlarına vaat değil icraat sunan bir sendikadır.
 

HABERE YORUM KAT