1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. Bağlar'da ŞÖNİM'ler Meclisten geçmedi
Bağlar'da ŞÖNİM'ler Meclisten geçmedi

Bağlar'da ŞÖNİM'ler Meclisten geçmedi

Bağlar Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye meclis toplantısında ele alınan konulardan biri de 2012 yılında 6284 sayılı yasada ailenin korunması ve şiddetin önlenmesine yönelik çıkarılan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖN

A+A-

Bağlar Belediyesi Meclis Toplantı Salon'unda gerçekleştirilen meclis toplantısına Bağlar Belediye Başkanı Yüksel Baran ve Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, “Kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili 5 Ocak 2013 tarih, 28519 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kadın Konukevlerinin Açılması Ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik, Kadın-Erkek Eşitlik komisyonumuzca incelenmiştir. Ancak söz konusu yönetmelik Diyarbakır Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı kadın sığınma evi yönetmeliğindeki amaç ve kapsamla ilkesel olarak uyuşmamaktadır” denildi. Açıklamada, ayrıca çıkarılan bu yönetmelik ile STK'ların, yerel yönetimlerin, kadın örgütlerinin devlet eliyle işletilen sığınma evlerini eleştirme, alternatif bir sığınma evi açma hakkını ellerinden almakta olduğuna dikkat çekildi.

Bağlar Belediyesi Eşitlik Komisyonu tarafından yapılan araştırmaya göre, ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediyeleri; “karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak yaptığı tanımlamaya aykırı bir uygulamayı öngörmekle beraber STK'ların “devletin kurum ve kuruluşlarından bağımsız olarak çalışma” anlayışına ve dolayısıyla varoluş mantığına ters düştüğü belirtildi.

Bağlar Belediyesi Eşitlik Komisyonunca itiraz edilen maddeler şöyle sıralandı:

1. Şönim'lerin idari ve hukuksal yapısı, bağımsız, özerk danışma merkezi-sığınak faaliyetine müdahale teşkil ediyor ve şönim dışında kadın örgütleriyle belediyelere kendi sığınak çalışmaları ile ilgili takdir hakkı bırakmıyor.

2. Şiddet'in içeriğinin ve arkasındaki dinamiklerin üstünü örten cinsiyetçi dil, Şönim'lerin 'Koza' olarak adlandırılması ile devam ediyor.

3.  Şönim'ler kadınların ulaşamayacakları, merkezlerden uzak yerlerde kuruluyor. İki pilot bölge olan Ankara ile Urfa'da bu merkezler, kadınların tek başına gitmeye korkacakları semtler gibi ulaşımın kolay olmadığı yerlerde kuruluyor.

4. Yürürlüğe giren yönetmelikle belediyelerin sığınmaevi ile ortaklaşa ve koordineli çalışma yürüten danışma merkezleri Şönim'lerin yapısından kaynaklı bu çalışmanın dışında bırakılmış ve içi boşaltılmıştır.

5. Şönim'lerde kadınlara değil, kadın  ve erkeklere birlikte hizmet veriliyor. Bu durum desteklenmesi gereken grubun kadınlar olduğu hususunun üstünü örtüyor.

7. Şönim'lerin yanı sıra, 8 mart tarihinde bir yılını doldurmuş olacak olan 6284 sayılı yasa'nın uygulanmasındaki sorunlar devam ediyor. Kadınlar, yasada yer alan tedbir ve destek hizmetlerine erişemiyor, uygulayıcılar keyfi uygulamalara devam ediyorlar.

8.Kadına yönelik şiddetle mücadelenin Şönim'ler üzerinden merkeziyetçi bir yapıya kavuşturulmak ve kadın sığınma evlerinin tüm işleyişinin (kadının kabulünden çıkışına kadar geçen tüm süreç) bu merkezler üzerinden tanımlanarak yürütülmek istendiği düşünülmektedir.

Bağlar Belediyesi Eşitlik Komisyonun önerileri;

1- Kadının beyanı, kadının kararı, kadının güvendiği kurum esas alınmalıdır.

2- Yetkiler yerel yönetimlerde, belediyelerde, kadın sivil örgütleri, kadın inisiyatifleri, kadın hareketlerinde olmalı, kadının özgür iradesiyle karar verdiği bir mekanizma olmalı,

3- Şiddete maruz kalan kadın kime, hangi kuruma, hangi inisiyatife güveniyorsa ona başvurabilmelidir. Kadın en alttan en üste doğru kendini ifade edebildiği, iradesinin esas alınacağına inandığı kişi ve yere başvurabilmelidir. Böyle bir mekanizmaya ihtiyaç vardır.

4- Şönim'ler yani Koza'lar yerine şiddeti önleme koordinasyonu kurulmalı, kadın bakanlığı da genel koordinasyonda yer almalı.

HABERE YORUM KAT