1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Arzakçı'dan çocuklara yönelik projeler
Arzakçı'dan çocuklara yönelik projeler

Arzakçı'dan çocuklara yönelik projeler

DİYARBAKIR- Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Abdullah Arzakçı, suça itilmiş ve sokakta çalıştırılan çocuklara ilişkin projelerini kamuoyuna açıkladı.

A+A-
Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Arzakçı, eğitimin bölgede ekonomik büyümeyi ve sosyal gelişmeyi olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.
 
 
Arzakçı, "Eğitim kalitesinin artırılması genç bir nüfusa sahip olan bölgemizde de önemini ve önceliğini korumaktadır. Bölgemizin bir eğitim merkezi haline gelmesi için seçildiğim takdirde meclis çatısı altında eğitimle ilgili her olumlu çalışmaya destek vereceğim. Yeni eğitim sisteminin doğurduğu ilave derslik ihtiyacı nedeniyle, çok fazla sayıda derslik yapılmalı ve derslik başına düşen öğrenci sayısında iyileşme sağlanmalıdır.
 
 
Bölgemizde özellikle gerek nüfus artış hızının yüksek olması gerekse yeni eğitim sistemine geçilmesi nedeniyle derslik sayısı ihtiyacı devam etmektedir. Bölgede tüm eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarında artış sağlanmalı ve derslik başına düşen öğrenci sayısı azaltılmalıdır. Seçilirsem, bölgemizde yeterli eğitim alma olanağını elde edememiş veya okur yazar konumda olmayan yetişkinlere eğitim sağlama amacıyla ilgili üniversitelerimiz ve belediyelerimizle işbirliği içinde sürdürülecek olan yetişkinlere sürekli eğitim programları uygulama projelerini hayata geçirmeye çaba göstereceğim" dedi.
 
"YENİ ALANLAR AÇILMASINA ÖNCÜLÜK EDECEĞİM"
 
 
Bölgede yeni kurulan 6 üniversite ile birlikte GAP'ta bulunan 9 ilin de üniversiteye kavuştuğuna dikkat çeken bağımsız milletvekili adayı Abdullah Arzakçı, "Bölgemizde bu açıdan bir ilerleme sağlanmıştır. Başta Dicle Üniversitesi olmak üzere, diğer bölge üniversitelerimize bölgemizin ihtiyaçlarına uygun yeni eğitim birimlerinin açılmasına öncelik verilmesi için çalışmalarda bulunacağım. Bu sayede üniversitelerimizde fakülte, yüksekokul, enstitü ve yeni bölümler açılmasıyla, program sayısı ve üniversiteye kabul edilen öğrenci sayısı artacak ve öğrenciler daha modern koşullarda eğitim olanağına kavuşacaktır.
 
 
Ayrıca üniversitelerimizin, daha iyi eğitim için eğitim kadroları ile bölgemizle bütünleşen, sanayi kesimleri ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapan, yerel araştırmalara ve toplumsal değişime katkıda bulunan kurumlar haline gelmesi, bunun yanında Bölgemizin eğitim merkezi haline gelmesi için her türlü çalışma yapılacak ayrıca öğrencilerimiz için yurt ve yaşam alanları çalışmaları desteklenecek, her türlü teknolojik alt yapının hazırlanmasına kurslar ve eğitim alanları açılmasına öncülük edeceğim" diye konuştu.
 
"SUÇA KARIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN HER TÜRLÜ ÇALIŞMA YAPILACAK"
 
 
Seçim bildirgesinin bir diğer önemli maddesinin suça karışmış ve küçük yaşta çalışmaya zorlanan çocuklarla ilgili yapacağı çalışmaları içerdiğini anımsatan Arzakçı, şunları kaydetti:
"Çocuklarımız arasında yükselen suça yönelme eğilimi artıyor. Mevcut araştırmalara baktığım zaman çocuk suçluluğunun çok faktörlü bir olgu olduğunu görüyorum. Çocuk ve ailenin psiko-sosyal ve ekonomik karakteristikleri, okul çevresi ve akran grubunun etkileri, erken yaşta çalışma yaşamına girmek, boş zaman olanaklarının yetersizliği, ülkenin sosyal ve ekonomik politikalarının yetersizliği, toplumun değişen toplumsal ve kültürel yapısı, iç göç olgusu ve göç deneyimine bağlı yoksulluk, eksik kentleşme, kentle bütünleşememe çocuk suçluIuğu olgusunu ortaya çıkaran etmenlerin başında geliyor.
 
 
Suça karışmış çocukların yanında küçük yaşta çalışmaya zorlanan çocuklarda özellikle bölgemiz ve Diyarbakır'da önemli bir sorun teşkil etmektedir. Sokakta çalışan çocukların bir kısmı sokakta çalışıp evine dönen çocuklar ile evi olmayan sokakta yaşayan, ailesiyle ilişkileri kopuk olup geçimini sokaktan sağlayan çocuklardır.
 
 
Dönecek evi olmayan veya çeşitli sebeplerle evine dönmeyi reddeden bu çocuklar, suça bulaşıp, uçucu ve uyuşturucu maddeler kullanan, ya da bunlara gereksinim duyan, sokağı kendilerine mekan edinen çocuklardır. Bu çocukların aile, okul, çocuk kurumları gibi kendilerine karşı sorumluluğu olan kişi ya da kurumlarla hemen hemen hiç temasları bulunmamaktadır.
 
 
Çeşitli nedenlerle evden kaçmış, aile ve toplumla bağları tamamen kopmuş olan bu çocuklar sokaklarda yaşamı seçmek zorunda kalmışlardır. Bu çocuk ve gençler sokakta, şiddet, fiziksel ve cinsel istismar, başkaları tarafından suç işlemeye zorlanmak, kronik, tehlikeli ve bulaşıcı hastalıklara yakalanmak, bakımsızlık sonucu oluşan hastalıklar, kaçırılma, öldürülme gibi tehlikelerle iç içe yaşamaktadırlar. Sokakta çalışan diğer kısım çocuklar ise, ailesinin geçimine katkıda bulunmak ya da kendi masraflarını karşılamak için günün bir bölümünde sokakta çalışan çocuklardır. Mendil, sakız, su satanlar, ayakkabı boyacılığı yapanlardır.
 
 
Ayrıca Diyarbakır komşu ülkelerden göç etmek zorunda kalan başka ülke vatandaşlarının da aileleriyle yaşadığı bir il konumundadır. İlimizde özellikle aralarında kadın ve küçük yaştaki çocukların da bulunduğu Suriyeliler, trafik akışının yoğun olduğu caddelerde, hemen hemen kentin her yerinde dilenerek para kazanmaya çalışıyorlar ve yoksullukla bu şekilde mücadele etmeye çalışıyorlar. Sokakta yaşayan ve çalışan çocukların rehabilite edilmek suretiyle sağlıklı birer birey olarak yaşama katılmalarını sağlamak için, topluma dayalı modeller geliştirmek ve bu modelleri uygulamaya koymak kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Seçilirsem tespit ettiğim veriler ışığında Suça karışmış ve küçük yaşta çalışmaya zorlanan çocuklarımıza yönelik çalışmalarım olacak. Rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasına öncülük edeceğim.”
 
 
Sözü edilen sorunun çözümünün sadece kendisinin veya bazı çevrelerin çabası ile olmayacağını anlatan Arzakçı, şu ifadelerde bulundu:
 
 
“Bu soruna çözüm ancak kurumlar arası etkili işbirliğiyle mümkündür. Kendim seçildiğim takdirde bu konuyla ilgili özel projeler üretmenin yanı sıra bakanlıklar arası işbirliği çalışmalarının yapılması için de teklif sunacağım. Kendi bünyemizde kuracağımız komite ile bir dizi toplantı yapmak suretiyle, sokak çocukları, kapkaç olayları ve uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi konularında çalışmalar yapıp, bu konuların birlikte ele alınması amacıyla, belediyelerimiz, valilik ve kentimizde ki STK'ların da ortak çalışmalarıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları koordinatörlüğünde proje geliştirip, sorunların üstesinden geleceğiz."
 
"İŞ ALANLARI GENİŞLETİLECEK"
 
 
Açıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı en yüksek bölgenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğuna da dikkat çeken Arzakçı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yüzde 15,6 bölgemiz Türkiye geneli işsizlik oranı en yüksek bölge olmuş. Bölgemizde işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 24 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt olurken, ilimiz Diyarbakır Şanlıurfa ile beraber yüzde 17,4 ile bölgemizde ki diğer illeri takip etmiş. Bölgemizde çoğu genç eğitimleri ve istekleriyle alakasız işlerde çalışmaktadır.
 
 
Her yıl artan nüfus ve iş gücü arzı, birçok kuruluşun kapanması veya çalışanlarını işten çıkarması, köyden kente göçler, tarımın makineleşmesi sonucu her yıl ortaya yeni işsizlikler çıkıyor. Bu yüzden bölge, il ve ilçeler düzeyinde her kurumun, ticaret ve sanayi odaları, iş dünyası dernekleri ve büyük şirketlerden en küçük sivil topluma kadar her girişimin işsizliği önlemede önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Bölgemiz için istihdamın kaynağının nerelerden sağlanacağının doğru tespit edilmesi gerekir. Girişimciliğin çoklu araçlarla desteklenmesi gerekir.
 
 
Bölgemizde İstihdamı yaygınlaştırmak ve işsizliği önlemek için özel çalışmalar yapacağım. Gençlere, okullarda yeteneklerine uygun eğitimin verilmesini ve çalışma hayatına sağlıklı geçişin yapılmasının önünün açılması için girişimlerde bulunacağım. Sektörleri geliştirici, üretime dayalı hızlı büyümeyle bölgemizde sermayesiz girişimciler desteklenerek istihdam yaratmaları sağlanacaktır. AR-GE çalışmalarına özellikle önem vereceğim, İş Kur Programıyla girişimci gençlere proje ve danışmanlık hizmeti ve finansman desteği sağlanması için gerekli görüşmelerde bulunacağım.
 
 
İşsiz Gençler için eğitim, kültür, turizm ve çevre alanlarında yeni projeler üreterek gençlere birikimlerine ve yeteneklerine göre yeni iş sahaları yaratmak, ev ekonomisi ve el sanatları uygulamalarıyla kişisel becerilerini girişimciliğe dönüştürmek isteyen kadınlarımıza da, İş Kurma Kredisi ve Pazarlama Desteği verilmesi için çalışmalar yapacağım."
 
 
(MP-YRT-AŞ-Y)

HABERE YORUM KAT