1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Arzakçı esnafa yönelik projelerini anlattı
Arzakçı esnafa yönelik projelerini anlattı

Arzakçı esnafa yönelik projelerini anlattı

DİYARBAKIR) - Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Abdullah Arzakçı, esnaf ve sanatkarların sorunları ile kamu kuruluşlarının vatandaşlara karşı görevlerinin takibi ve istihdam gibi konularda yapacağı çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.

A+A-
Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Arzakçı, seçim bildirgesinde de belirtiği üzere esnaf ve sanatkarların sorunlarına çözüm üretmek için seferber olacağını belirterek, çünkü esnaf ve sanatkarların işsizliğin azaltılması ile yeni istihdam alanlarının yaratılması konularında oynadıkların rolün önemli olduğunu ifade etti.
 
 
Arzakçı, esnafların yıllardır küreselleşmenin olumsuz etkilerini yoğun bir şekilde yaşadığına dikkat çekerek, “Esnaf ve sanatkarlarımızın en temel sorunu piyasalardaki talep daralmasının yarattığı azalan iş hacmidir. Esnaf ve sanatkarlarımız ayrıca Ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar ile teknolojik gelişim, haksız rekabet, bölgesel farklılıklar gibi kendi kontrolleri dışında oluşan olumsuzluklarla da mücadele etmekte ve etkilenmektedirler.
 
 
Esnaf ve sanatkarlarımızın ayrıca uygun koşullu finansman imkanlarının yetersizliği, bazı mevzuat düzenlemeleri, pazarlama bilgisi eksikliği, mesleki eğitim eksikliği, teknolojik bilgi eksikliği, planlama, vergi ve sosyal güvenlik uygulamaları, işyeri temini, ihracat yapamama, danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği ile bürokratik işlemler sorunları da bulunmaktadır.
 
 
Esnaf ve sanatkar bir ülkede ne kadar sayısal olarak yaygınsa gelir dağılımı da o kadar dengeli olur, bölgeler arasında gelişmişlik farkları az olur. Yeni esnaf işletmelerinin açılmasıyla ekonomi canlanır. Esnaf istihdam yaratır, işsizliğe çare olur, nitelikli işgücünü işyeri ortamında yetiştirir, ülkenin nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı verir” dedi.
 
 
“YOĞUN ÇALIŞMALARIM OLACAK”
 
 
Bu nedenle seçilmesi durumunda saydığı sorunlarla ilgili çalışmalar yürüteceğine işaret eden Arzakçı, “Destek programlarında ve teşvik paketlerinde esnaf ve sanatkarlara yer verilmesi, KOSGEB'in imalat sanayinde yer alan işletmeler için üstlendiği misyonu işletmelerin yaklaşık yüzde 97'sini oluşturan esnaf ve sanatkarlar içinde kullanmasını KOSGEB ve kalkınma ajanslarının desteklerinden esnaf ve sanatkarlarımızın da yeterince yararlanmaları için girişimlerim olacak.
 
 
Esnaf ve sanatkarlarımızın Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslararası fonlardan yararlanma düzeyinin arttırılması içinde yoğun çalışmalarım olacak. Yeni işyeri açanlara yönelik finansman desteklerinin artırılması için araştırmalar yapılacak, Bölgede KOBİ'ler ve aile işletmeciliğini destekleyeceğim. Ayrıca Mesleki eğitimin özendirilmesi, Krizlere karşı risk yönetim sistemi ve kriz dönemlerinde esnaf için koruyucu önlemler çalışmalarına önem vereceğim'' diye konuştu. 
 
 
“VATANDAŞLARIN HİZMETKARI OLACAĞIM”
 
 
Milletvekili olmanın, vatandaşların vekili olarak onların hizmetkarı olmak anlamına geldiğini aktaran Arzakçı, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar arasında sunulan hizmetlerin takipçisi olacağını da kaydetti. Kamu görevlileri ile vatandaşlar arasında etkili ve verimli bir iletişim kurulması için aracı olacağını dile getiren Arzakçı, “Kamu kuruluşları, kamu hizmetlerini etkinlik, verimlilik, adalet ve eşitlikle vatandaşlarımıza sunmakla sorumludur. Kamu hizmetlerinden yararlanmak her vatandaşımızın vatandaşlık hakkıdır. Kamu görevlilerinden iyi davranış ve ilgi beklemek her vatandaşımızın hakkıdır.
 
 
Vatandaşlarımızın iş ve işlemleri, sorunları, şikayetleri ve dilekleriyle ilgilenmek, işlem süreçlerini takip etmek ve yerine getirmek kamu görevlisinin görevlerindendir. Kamu görevlileri ile vatandaş arasındaki etkili ve verimli bir iletişim ortamının oluşturulması, kamu hizmetlerinde de verimlilik artışına neden olacaktır. Vatandaşın beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak bilgi ve iş akışını kolaylaştırmak, daha etkin bir kamu hizmeti ve daha koordineli bir çalışma düzeni sağlamak için vatandaş odaklı kamu hizmeti kültürüne geçilmesi gereklidir.
 
 
Bu hizmetlerinin yürütülmesi konularında titizlikle uyulması gereken kuralların takipçisi olacağım. Vatandaşlarımızın Hizmetlerinin yerine getirilmesinde karşılaşılan güçlükleri zaman geçirmeden bir sonuca ulaştırmak, her konuya dürüst ve tarafsız olarak yaklaşmak ve vatandaşla kamu görevlilerinin iki yönlü iletişim içinde olmalarını sağlama çalışmalarımla kamuoyunda olumlu ve kalıcı bir imajın oluşması sağlanacaktır. Ayrıca özürlülerin kamu hizmetlerine kolayca ulaşımı için, fiziksel ulaşılabilirliğin sağlanması başta olmak üzere gerekli tedbirler içinde özel çalışmalarım ve gayretlerim olacak” şeklinde konuştu. 
 
 
“AYRIM YAPMADAN DESTEK VERECEĞİZ”
 
 
Genelde bölge, özelde ise Diyarbakır'ın tarım, hayvancılık ve yeraltı zenginlikleri bakımından yüksek potansiyele sahip olduğunu anlatan Arzakçı, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü.
“Bölgemiz ve Diyarbakır için, artık tüketiciler ve yerel STK'lar gibi yerli inisiyatifler de üretim ve istihdama yönelik iş dünyası üzerinde etkili birer güç oluşturmak yönünde teşvik edilmelidir. Bölgedeki illerimiz özellikle çözüm ve barış süreciyle birlikte birer cazibe merkezine dönüşmeye başlamıştır. Tarımsal desteklerden kırsal kalkınmaya bitkisel üretimden hayvancılığa kadar tarımın her alanında değişim ve dönüşüm vardır. Oluşturulan sinerji özel sektör yatırımlarına da olumlu yansımıştır.
 
 
İş çevreleri ve STK'lar hem bölgemizin rekabet gücünü geliştirmeye, hem de bölgesel kalkınmayı hızlandırmaya yönelik olarak uygulamaya konulan yeni yatırım çalışmalarına hazırlanıyor. Kendimde bir iş adamıyım, yatırımlarımı hep Diyarbakır'a memleketime yaptım, seçilirsem üretim, istihdam ve bölgemizin, dolayısıyla ilimiz Diyarbakır'ın kalkınmasına yönelik olan iş dünyası ve STK'ların bu yönde ki tüm çalışmalarına hiçbir ayrım yapmadan destek verip, önlerini açacak çalışmalar içerisinde de aktif rol alacağım''.
 
 
(MT-AKK-Y)

HABERE YORUM KAT