1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. AB Fonları, Eğitim ve Gençlik programları
AB Fonları, Eğitim ve Gençlik programları

AB Fonları, Eğitim ve Gençlik programları

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen “Türkiye`de AB Bilgi Merkezleri Ağı`nın Desteklenmesi Projesi” kapsamında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Noktası, Dicle Kalkınma Ajansı

A+A-
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan ÖZÇELİK yaptığı konuşmada,  Mardin TSO AB Bilgi Noktası'nın Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi ile ortak çalışmaları ve projenin önemini vurguladı. Daha sonra söz alan Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Dr. Tabip GÜLBAY, AB Fonlarının Mardin için fırsat olduğunu ve kullanılmayan fonların diğer ülkelere transfer edildiğini hatırlattı. Başta Kalkınma Ajansı olmak üzere kurumlara proje geliştirme noktasında çok iş düştüğünün altını çizdi.
 
Açılış konuşmalarının ardından söz alan DİKA Mardin Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Selim DURAN, AB ve Türkiye'nin üyelik süreci, 2007 – 2013 dönemi Katılım Öncesi Mali Yardım uygulamaları ve 2014 – 2020 Katılım Öncesi Mali Yardım döneminde AB üyelik stratejisi ve Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) paketi oluşturulması hakkında bilgi verdi.
 
AB'nin ülkemizde bulunan AB Türkiye Delegasyonu aracılığıyla ülkemizdeki her gelişmeyi yakından izlediğini hatırlatan DURAN, ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizdeki tüm gelişmelerin üyelik ve müzakere sürecini etkilediğini hatırlattı. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin 33 faslın müzakeresinden ibaret olmadığının altını çizen Duran şunları söyledi: 
 
“Avrupa Birliği için müzakere fasılları; asıldan sonra gelen fasıllardır. Asıl unsurlar ise 2008 Katılım Ortaklı Belgesi'nde vurgulandığı gibi şu üç husus fasılların önünde gelmekte olup fasıl müzakere sürecini her an gölgeleyebilir:  Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü, İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması, Bölgesel Meseleler ve Uluslararası Yükümlülükler”
 
DURAN, AB Türkiye Delegasyonunun AB'nin Türkiye`ye yönelik olarak uygulayacağı katılım öncesi mali yardım aracının stratejik arka planını oluşturacak Türkiye Ülke Strateji Belgesi taslağını hazırladığını ifade ederek, hazırlanan bu strateji belgesine göre Türkiye'nin öncelikli konuları olarak şunları belirtti:
 
Demokrasi ve Yönetişim, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar, Ulaştırma,  Enerji, Çevre, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik, Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politika, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Sınır-Ötesi İşbirliği
 
Daha sonra söz alan Mardin Valiliği AB Proje Ofisi Uzmanı Muhammed Ali KILINÇKAN, Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor bileşenlerini kapsayan yeni programı Erasmus Plus hibeleri ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgi verdi. 
 
Toplantı'da son olarak söz alan Mardin Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Koordinatörü Tahsin ABA, açık olan 12. Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) çağrısı ve bugüne kadar IPARD kapsamında uygulanan projeler ve sağlanan hibeler hakkında bilgi vererek katılımcıların sorularını yanıtladı. 
 
 

HABERE YORUM KAT