1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. 1.Ekonomi Konferansı’nda önemli kararlar açığa çıktı
1.Ekonomi Konferansı’nda önemli kararlar açığa çıktı

1.Ekonomi Konferansı’nda önemli kararlar açığa çıktı

Diyarbakır’da KJA tarafından düzenlenen ve 2 gün süren 1. Ekonomi Konferansı'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

A+A-

Konferansta, demokratik komünal ekonomi modelin yaşamın her alanında geliştirilmesi ve toplumsallaşması için kadın ekonomisinin tüm alanlarına doğrudan katılımının sağlanması ile bu çerçevede, köy komünlerinin kurulmasından, kooperatiflere, tekstillerden tarım alanlarına, hayvancılığa kadar her alanda komünal yaşamın inşa edilmesi kararlaştırıldı.
 
 
Kongreya Jinên Azad(KJA) tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen ve 2 gün süren 1. Ekonomi Konferansı sona erdi. İki gün süren konferansa Türkiye'nin birçok ilden kadınlar katıldı. "Toprağımızı, suyumuzu ve enerjimizi komünleştirelim" şiarıyla yapılan konferansın ardından sonuç bildirgesi açıklandı.
 
 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda kadınlar adına sonuç bildirgesini KJA üyesi Azize Aslan Okudu. Konferansın kapanış konuşmasını yapan DTK Eşbaşkanı Selma Irmak, bölgede evlerin toplarla yıkıldığını, çocukların, kadınların, erkeklerin ve yaşlıların katliamdan geçtiğini belirterek, “Kürtler üzerinden büyük bir ferman yürütülüyor. Zorlu bir kış sürecinden bahar ayına geçiyoruz. Böylesi bir süreçte KJA ekonomi konferansını gerçekleştirdik. Biz yaşamımızı yeniden inşa ediyoruz. Özgür bir yaşam her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir. Düşmanlarımız durmasınlar, bizim üzerimize bombalar yağdırsınlar ama bizler yeni yaşamı inşa edeceğiz. Gün gelecek bu yaşamı özgür bir şekilde, kadın bakış açısıyla inşa edeceğiz” dedi.
 
“KJA yeniden yaşamı yaratacak”
 
Yeni bir sistem yaratma amaçlarının olduğunu ve hiyerarşik sistemden bugüne kadar toplum, kadın, özgür kimlik kabul edilmediğini, yok sayıldığını belirten Irmak, şunları aktardı:
 
“Bugün bizler bunun hesabını soruyoruz, böylesi bir yaşamı biz kabul etmiyor ve ret ediyoruz. Sokaklarda barikatlar arkasında, bizler bunu her boyutuyla savunuyoruz. Bu sistem ortadan kalkana kadar her zamankinden daha büyük bir emekle çaba harcıyoruz. Sevê, Fatma, Pakize arkadaşları unutmadan mücadelemizi yürütüp bu konferansı onlara adıyoruz. Yeni bir yaşam, demokratik özerk bir yaşam için, korkusuzca, direnen bu kadın yoldaşlarımıza ve öz yönetim direnişçilerine adayarak yapıyoruz. Onların izinde yürüyeceğiz, onların istem ve arzularını yerde bırakmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konferansta emek harcayan, atölyelerde emek harcayan, mahallelerde üretime katılan bütün kadınları kutluyor, tekrardan diyoruz ki KJA yeniden yaşamı yaratacak, yeni yaşamın umudu olacak. Konferansımız önümüzü açacaktır, herkese başarılar diliyorum”
 
Daha sonra sonuç bildirgesini okuyan KJA üyesi Azize Aslan, Şırnak’ın Silopi ilçesinde öldürülen Sêvê Demir, Pakize Nayır ve Fatma Uyar'a adandığını belirterek, “Biz kadınlar demokratik ulus modeli ve demokratik özerklikte ekonomik özyönetim alanlarımızı kurmak için yola çıkıyor ve kadınların ekonomisi için Kürt Halkı Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın öncülüğünü yaptığı özyönetim ve öz yeterliliğe dayalı demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü komünal ekonomi paradigmasını eşitlikçi ve dayanışmacı bir yolla örgütleyerek bunun tüm dünyanın kadınlarını özgürleştirecek bir çözüm yolu olarak öneriyoruz” şeklinde konuştu.
 
Yapılan açıklamanın ardından kararlar ise şu şekilde sıralandı:
 
"*Demokratik komünal ekonomi modelinin yaşamın her alanında geliştirilmesi ve toplumsallaştırılması için kadının ekonominin tüm alanlarına doğrudan katılımının sağlanması

 

*Kadınları ekonomik alanda görünmez kılan eril kapitalist modernitenin kavramları yerine, demokratik komünal ekonomi dilinin ve terminolojisinin oluşturulması,

 

*Kürdistan'daki savaş politikaları, kentleşme, köy boşaltmaları ve göç nedeni ile kadın doğadan, toprağından ve üretimden koparılmış, emeğine yabancılaştırılmıştır. Kadının yeniden doğa ve toprak ile buluşması, yaşamını yeniden kurabilmesi için toprak ve doğa ile ilişkisinin geliştirilmesi, tarımsal üretime katılması ve buna denk örgütlenmelerin komün ve kooperatiflerin kurulması

 

*Demokratik komünal ekonomi modelinin uygulanabileceği, doğal tarımsal üretimin yapılabileceği, kadının öznesi olduğu pilot bir köy çalışmasının yapılması

 

*Komünal üretim ve bölüşüm ilişkilerine dayalı, model kentsel tarım alanlarının (kent bostanlarının) geliştirilmesi, öncelikle kadınların bu alanlardaki tarımsal üretimlerinin desteklenmesi

 

*Toplumsal ekonomi, kolektif oluşturulur ve temel dayanağı topraktır. Tarımda (bitkisel üretim, hayvancılık) verimlilik ve karlılık odaklı doğanın ve toprağın tahribatına neden olacak üretimin reddedilmesi, toplumsal ihtiyaçlar temelinde tarımsal üretimin geliştirilmesi

 

*Köylerde var olan doğal tohumların açığa çıkarılması, saklanması ve bu tohumların üretimde kullanılabilmesi için belediyeler ile ortak uygun alanların organize edilmesi, ekoloji hareketi ve ilgili yapılar ile ortak çalışma yapılması

 

*Tarımsal üretimdeki insanların bilgi ve deneyimlerini paylaşabileceği, tarımsal üretime girmek isteyen insanlar içinde gerekli bilgi ve pratiği edinebileceği alternatif tarımsal araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması

 

*Hayvancılığın ve hayvansal üretimin var olduğu yerellerde kadınların bu alandaki ortak üretiminin ortaklaştırılması, komün ve kooperatiflerle geliştirilmesi (süt, mandıracılık)

 

*Doğada kendiliğinden yetişen doğal bitkilerin korunması, derlenmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması

 

*Kapitalist modernitenin değersizleştirdiği tarımsal üretimin, toplumsal değerini açığa çıkaracak kampanyaların düzenlenmesi

 

*Tarımsal ürünlerin mevsiminde, doğal koşullarda üretimi ve kullanımına yönelik toplumsal duyarlılık oluşturulması, etkinlikler düzenlenmesi

 

*Bir sömürü sistemi olan mevsimlik işçilikte kadın, etnik kimliği ve sosyo-ekonomik durumunun yanında kadın olarak da, bir kez daha sömürülmektedir. Mevsimlik işçiliğin önlenebilmesi için ilgili kurumlarla ortaklaşarak yeni üretim alanlarının açılması, kadınlara bu alanlarda öncelik verilmesi

 

*Tarımsal üretim ve yerelde geliştirilen endüstriyel ürünlerin yerelde tüketimi ve kullanımı için yerel pazarın geliştirilmesi, mevcut kadın pazarlarının güçlendirilmesi

 

*Köy- kent üretim ilişkisinin yeniden kurulması, köylerdeki üretimin, üretim kooperatiflerinin ve küçük üreticilerin üretimlerinin kurulacak satış kooperatifleri üzerinden organize edilmesi

 

*Kadının ev içi emeğini değersizleştiren ve görünmez kılan kapitalist moderniteye karşı kadının toplumsal üretimini, emeğini anlamlı ve değerli kılmak için mücadele edilmesi

 

*Kadının geleneksel rolleri arasında tanımlanan bakım işlerinin toplumsallaştırılması, bakım kooperatiflerinin kurulması

 

*Kooperatiflerin benzer çalışma alanlarından ziyade toplumun ihtiyaç duyduğu, farklı üretim ve hizmet alanlarında kurulması, birbirini destekleyen ve tamamlayan ağ modeli kooperatiflerin oluşturulması (Örneğin, paketleme ve tasarım kooperatifleri gibi)

 

*Kürdistan'da farklı alanlarda geliştirilen kooperatiflerin konfederasyon, birlik gibi yapılarının kurulması

 

*Farklı çalışma alanlarında bulunan kadınların ortak zeminde buluşabilmesi için örgütlenme çalışmalarının yapılması ve kurumsallaştırılması (esnaflar, hizmet, üretim ve kamu sektöründe çalışan emekçi kadınlar)

 

*Kürdistan'da farklı illerde demokratik ekonomi ilkeleri ile uyumlu eko-endüstriyel üretimlerin geliştirilebilmesi için model bir çalışmanın geliştirilmesi

 

*Gündelik hayatta yoğun olarak kullandığımız temel ihtiyaç ürünlerinden başlayarak alternatif üretim alanlarının oluşturulması, farklı illerde özgün model çalışmalarının yapılması (ekmek, tuz, sabun, elma sirkesi vb.)

 

*Kadının sağlık alanında sahip olduğu doğal bilginin korunması, uygulanabilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması,

 

*İklim değişikliğine yol açan kapitalist saldırılara karşı kadınların karşı duruşunun örgütlenmesi

 

*Sağlık başta olmak üzere bir bütün toplumun ihtiyaçlarına dönük alternatif kamu politikalarının oluşturulması

 

*Kadın Ekonomi Akademisinin aktif hale getirmesi ve Akademi tarafından öncelikle bütün uygulama alanlarında (kooperatif, komün ve komisyonların) Demokratik Komünal Ekonomi perspektifine göre eğitimlerin gerçekleştirilmesi

 

*Kadınların toplumsal cinsiyet rollerini besleyen üretim alanlarının dışındaki üretime katılabilmelerini sağlayacak eğitim alanlarının oluşturulması

 

*Araştırma ve planlama komisyonu tarafından kadının mevcut ekonomik ilişkilerde, üretimde ve kaynakların kullanımında nasıl var olduğuna dair bilgi toplanması ve envanter çalışması yapılması

 

*Araştırma ve Planlama Komisyonu tarafından dünyada tarımsal üretimdeki benzer deneyimlerin incelenmesi

 

*Araştırma ve Planlama Komisyonu tarafından Kürdistan köylerinde, kadınların tarımsal ve hayvansal üretiminin envanter çalışmasının yapılması ve Kadın Emek Doğa Kooperatifi'nin benzer çalışmaları ile ortaklaştırması

 

*Doğal- kültürel üretim ilişkilerinin ve kaybolan üretim değerlerinin var olduğu illerde, bu ilişkilerinin korunması ve sürdürülmesi için belediyeler ile ortak çalışmaların yapılması (Örneğin; Koçerliğin korunması ve sürdürülmesi)

 

*Kürdistan'da yerelin özgünlüğüne göre farklı alanlarda çalıştay, atölye ve benzeri çalışmaların planlanması, kadınların üretim alanlarının güçlendirilerek toplumsallaşmasına katkı sunulması

 

*Yerelde üretim, yerelde pazarlama ve yerel ürünlerin kullanımı ile ilgili toplumda duyarlılığın geliştirilmesi ve bunun için kampanyalar yürütülmesi, yöresel, yerel ürün festivallerinin örgütlendirilmesi

 

*Kentlerde mevcut Pazar alanlarındaki eril yapının kırılması için belediyelerin organizasyonu ile kadın kotası kurulması

 

*Yerel yönetimler tarafından topluma açık alanlarda (parklarda) çocukların erişebileceği şekilde meyve ağaçlarının dikilmesi

 

*Kürdistan jeopolitik konumlanması gereği sürekli talan, afet, savaş ve ambargo durumları ile karşıya geldiğinde devreye girebilecek kadınların öncülüğüyle toplumcu bir ekonomik organizasyon için çalışmaların yapılması

 

*Bir bütün etkinlik ve çalışmalarımızda doğada geri dönüşümü zor, plastik ürünlerin, kimyasal malzemelerden üretilen pankartların vb. kullanımı yerine doğa ile uyumlu geri dönüşümü kolay ürünlerin kullanılması, bu ürünlerden üretilebilecek olanların tekstil komünleri bünyesinde üretilmesi

 

*Günlük enerji kullanımında güneş enerjisini daha etkin yararlanmasını özendirmek için çalışmaların yapılması

 

*Amed'de Hevsel bahçelerinde doğal tarımsal üretimin kadınların örgütlenmesi ile geliştirilmesi için model çalışma yapılması” 

HABERE YORUM KAT